TDC, OrderGroup og Sønderborg Brand & Redning i fællesskab om stand på Årsmødet

Under Årsmødet streamer TDC, OrderGroup og Sønderborg Brand & Redning en brand fra deres fælles stand og viser, hvordan man kan spare dyrebare minutter på udrykning og bekæmpelse.

Alarmen er gået – nu gælder det om at rykke hurtigt. Ny app udviklet af OrderGroup effektiviserer udrykning, redning og bekæmpelse. Ved at udnytte de eksisterende muligheder i automatiske brandanlæg sikrer app’en nemlig, at redningsberedskabet sendes direkte til kilden for alarmen.

I 2016 foretog de kommunale redningsberedskaber 41.251 udrykninger, hvoraf de 23.023 var reelle alarmer hvor en stor del af disse var afsendt fra et ABA-anlæg.

Selve udrykningen til en brandalarm sendt fra et ABA-anlæg følger et typisk mønster – men det mønster er ikke altid hensigtsmæssigt. For når alarmen går, kan man hos vagtcentralen nemlig kun se, hvilken virksomhed alarmen kommer fra.

Derfor har virksomheden OrderGroup lanceret en ny app, som skal spare værdifulde minutter under en udrykning – og potentielt være med til at redde liv. Med app’en, som får sine data via TDC Alarmnet, kan operatøren med det samme se, hvilke grupper i bygningen der er aktiveret. Det betyder, at indsatslederen kan planlægge sin indsats i bilen, så udrykningsmandskabet kan køre direkte til kilden for alarmen.

På standen streames der fra en brand, som viser indsatsen direkte fra både indsatsleder bilen, autosprøjten samt en drone. På standen kan deltagere via livestream følge situationen, lige fra alarmen går, til branden er bekæmpet. Med app’en i hånden viser udstillerne ”step-by-step”, hvordan den med simple anvisninger bidrager med værdifuld information i krisesituationen.

Seancen vises begge dage kl. 11.00 og 13.30 på stand nr. 1114+1117.

TDC, OrderGroup og Sønderborg Brand & Redning glæder sig til at møde mange deltagere på deres fælles stand i udstillingsdelen i Arena Fyn hal A, hvor man samtidig kan se, hvordan app’en yderligere kan bidrage til at optimere opgaveløsningen med bl.a. mødeplaner, bygningstegninger samt oversigt over oplag af kemi mv.