Fremtiden kalder på styrket rekruttering

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg.

I mange år har det været en tilbagevendende udfordring at finde frivillige brandmænd og deltidsbrandmænd til de kommunale beredskaber. På Danske Beredskabers årsmøde i Odense kommer Center for frivilligt socialt arbejde med bud på, hvordan koden bliver knækket for en styrket rekruttering af flere kommunale brandfolk.

”Manglen på frivillige kræfter er desværre ikke kun et problem for beredskaberne. Det er også en problemstilling, der genkendes i mange foreninger og organisationer. Der er hård konkurrence om de frivillige. Problemet er ikke, at der er kommet færre frivillige, men at der er kommet langt flere tilbud,” lyder det indledningsvist fra oplægsholder Anders Jacobsen, konsulent, Center for frivilligt sociale arbejde, der blandt andet har undersøgt, hvad der motiverer danskerne til at tage del i det frivillige Danmark.

Nye forventninger
Anders Jacobsen peger i den sammenhæng på en række faktorer, der mere end nogensinde gør sig gældende, når danskerne overvejer det frivillige engagement. 

”Vi kan se, at der er nogle forhold, som går igen i forventningerne til det frivillige arbejde. Det drejer sig ikke mindst om, at det frivillige arbejde skal byde på et værdifuldt og varierende indhold, ny læring, ansvar, anerkendelse samt – ikke mindst – en oplevelse af mening. Alt dette skal derfor tænkes ind i rekrutteringsstrategien,” siger Anders Jacobsen og fremhæver samtidig, at der i dag eksisterer en udpræget forbrugermentalitet, hvor folk forlanger god service og gode oplevelser, uanset hvad de involverer sig i.

”Hvis ikke man får et personligt udbytte af den frivillige indsats, skifter man blot over til noget andet,” siger han.

Jagten på mening
Ordene vækker genklang hos Lars Karlsen, operativ chef, Vestsjællands Brandvæsen. Her har man dog ikke problemer med at skaffe frivillige, hvilket ifølge Lars Karlsen netop skyldes, at der hele tiden er en opmærksomhed på, at de frivillige føler, at de får lov til at udføre betydningsfuldt arbejde.

”Frivillige sukker altid efter at få lov til at løse relevante opgaver, hvor de føler, at de bidrager med noget meningsfuldt. Derfor sørger vi hele tiden for at byde ind med opgaver, hvor de mærker, at de har en vigtig funktion i vores brandvæsen. Den rette involvering er fuldstændig afgørende for rekrutteringen,” siger Lars Karlsen.

I øjeblikket mangler der anslået 400 deltids- og frivillige brandfolk i Danmark.