Toppolitikere i ilden

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg.

En bred vifte af borgmestre og folketingspolitikere har taget plads til en stor paneldebat under Danske Beredskabers årsmøde i Odense. Under kyndig ledelse af ordstyrer Hans Engell, politisk kommentator og tidligere minister, diskuteres de danske beredskabers status anno 2017.

Set i lyset af eksempelvis nyere tids voldsomme vejrfænomener og den øgede terrortrussel er et af de helt centrale spørgsmål, om beredskaberne i tilstrækkelig grad er rustet til fremtidens udfordringer. Et spørgsmål, som ikke bliver mindre presserende af, at landspolitikerne netop nu er i gang med at lave nyt forlig for Forsvaret og det civile beredskab.

Henrik Dam Kristensen (S) finder den aktuelle situation speciel:

”Vi står over for nogle helt nye udfordringer, som kræver klare politiske svar. Vi har oplevet situationer – for eksempel oversvømmelsen af Roskilde Fjord – hvor kræfterne ude i de kommunale beredskaber ikke har været tilstrækkelige. Derfor er min holdning, at det statslige beredskab skal styrkes, så kommunerne kan trække ekstra mandskab ind, når behovet er der.”

Fokus på forebyggelse
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør, finder det ejendommeligt, at de kommunale beredskaber har skullet gennem en besparelsesrunde, når behovet for lokale mandskaber samtidig er vokset. Og Helsingør-borgmesteren mener ikke, at vejen til et stærkere beredskab skal findes i en styrkelse af de statslige beredskaber.    

”Beredskab handler også om forebyggelse – om at have folk tæt på, som kender lokalområdet. Her kan det kommunale beredskab noget, som det statslige beredskab ikke kan,” siger Benedikte Kiær, der er bekymret for, at de løsninger, der lægges op til på Christiansborg, ikke tager højde for kommunernes forskellighed.

”Det, der er brug for i én kommune, er ikke nødvendigvis det samme i en anden kommune,” pointerer hun.

Mogens Haugaard Nielsen, borgmester i Stevns, er enig:

”Vi er på baghjul af det, vi har brug for, men vi ved samtidig, at vi står overfor nogle udfordringer, som kræver lokale løsninger. Derfor er det også forkert at snakke statsligt kontra kommunalt.”

”Vi sikrer værdier”
Ifølge Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder, er det altoverskyggende spørgsmål, om pengene på beredskaberne bliver brugt på den rigtige måde set i forhold til fremtidens udfordring. Han ser gerne, at nye finansielle aktører kommer på banen og nævner konkret forsikringsselskaberne.

”Hver gang beredskabet rykker ud, så er det værdier, vi sikrer og redder. Det er i udgangspunktet en kommunal opgave, men man kunne også overveje at få forsikringsselskaber på banen, fordi det også er dem, der sparer store penge, når beredskabet rykker ud,” siger Tønder-borgmesteren.

Omkring 100 kilometer nordpå er Billunds borgmester Ib Kristensen (V) mest af alt optaget af, at borgerne får den service, de forventer.

”I Billund gør vi alt, hvad vi kan, for at holde det niveau, som borgerne forventer, men på den lange bane er det umuligt, fordi vi står med nogle landspolitikere, som kræver at vi skal spare.”

Statsligt eller kommunalt
En af dem, som Ib Kristensen sigter til, er Carsten Bach (LA). Han føler sig overbevist om, at det kommunale beredskab har trængt til en trimning, som skal hente støtte fra et stærkt statsligt beredskab. En anden landspolitiker Rasmus Jarlov (K), slår til lyd for, at opgaven skal løses kommunalt.

”Som landspolitiker er det min opgave at se på, hvilke opgaver vi som samfund har brug for bliver løst. Men selve løsningerne skal laves af dem, som står med opgaverne.”

Katastrofepulje på ønskesedlen

Lars Robetjé, næstformand i Danske Beredskaber, mener, at der er behov for ekstraordinære løsninger. Højt på ønskesedlen står en katastrofepulje i lighed med den nuværende stormflodspulje.

”Sagen er, at kommunerne ind imellem står med udfordringer, som kræver ekstraordinære resurser, der ligger langt udover den normale drift. Her kan en national katastrofepulje være en stor støtte,” siger Lars Robetjé, der afviser, at Danske Beredskaber er for pæne i dialogen med politikerne.

”Vores tilgang er faglighed og dokumentation, og her har jeg tillid til, at politikerne rent faktisk lytter til det, vi kommer med. Der findes ikke enkle løsninger på det her område, så derfor er fagligheden helt afgørende for, at vi får det bedst mulige beredskab.”

Med det beredskabspolitiske topmøde slutter den officielle del af programmet på Danske Beredskabers årsmøde dag 1.