Beredskabet kigger sig selv i øjnene

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg.

 Ét er den politiske dagsorden, som de danske beredskaber i dag er underlagt, og som blev diskuteret heftigt under gårsdagens beredskabspolitiske topmøde i Odense. Noget andet er, hvordan virkeligheden ser ud for de aktører, der i praksis udgør beredskaberne.

Den del er der tunet ind på i den debat, som fire fremtrædende beredskabschefer har taget hul på i Odense Congress Center torsdag formiddag. Med journalist Abdel Aziz Mahmoud som ordstyrer stiller beredskabscheferne sig selv og hinanden spørgsmålet:

Er vi overhovedet klar og robuste nok til at løse fremtidens opgaver? Jarl V. Hansen, beredskabsdirektør, Danske Beredskaber, er skeptisk:

”Det står klart for enhver, at beredskaberne i dag står over for nogle helt nye udfordringer, ikke mindst voldsomt vejr og terror. Jeg føler mig desværre ikke overbevist om, at vi har et tilstrækkelig stærkt nationalt beredskab. Vi mangler både materiel og mandskab til de særligt krævende situationer, hvilket vi har set i forbindelse med nogle af de seneste vejrhændelser, hvor vi praktisk taget havde brugt alt, hvad vi havde at skyde med. Vi kunne ikke håndtere mere,” siger Jarl V. Hansen, der appellerer til, at der snart kommer politisk ro om beredskaberne.

”Beredskaberne har gennem de seneste år været igennem analyser, strukturomlægninger og besparelser, og det skaber en uro, som på den lange bane ikke er hensigtsmæssig,” siger beredskabsdirektøren.

Robusthed under pres
Også Niels Bonde, landschef i Beredskabsforbundet, er bekymret for, om beredskabernes robusthed er stærk nok til de udfordringer, som de senere år har budt på. Han peger på, at dimensioneringen af beredskaberne i dag er baseret på at de skal kunne klare det, som de tidligere har taget sig af, men ikke de udfordringer, som kommer.

”Vores robusthed er under pres i disse år,” fastslår Niels Bonde og vender blikket mod de økonomiske beskæringer:

”Beredskabernes økonomi er blevet reduceret gang på gang, og i dag er vi formentlig det billigste beredskab i Europa. Det er en gåde, at politikerne synes, at det er dét serviceniveau, som danskerne skal tilbydes. Lige nu koster beredskabet cirka 300 kroner om året pr borger,” siger Niels Bonde.

Det innovative beredskab
Ifølge Diana Sørensen, direktør i Falck Danmark Brand, skal beredskaberne ruste sig selv ved en stærkere satsning på udviklingsarbejde. Men hun erkender, at det kan være svært at sætte handling bag ordene.

”Udfordringen for beredskaberne er, at vi har en kerneopgave, hvor vi skal løse hverdagens opgaver, og det kan gøre det vanskeligt samtidig at skabe et rum til udvikling og innovation. Ikke desto mindre er det afgørende, at vi får skabt det rum, fordi fremtidens udfordringer også stiller krav om, at vi tør gå nye veje,” siger Diana Sørensen.

Sats på øvelser
For Henning Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen, ligger udviklingen ikke mindst i de øvelser, hvor beredskaberne får lov til at arbejde sammen og prøve kræfter med en uventet situation. Henning Thiesen ser således gerne, at der fremadrettet satses på endnu flere øvelser.

”Vi har brug for et fagligt stærkt og fleksibelt beredskab, som både skal evne at arbejde med det ventede og det uventede. Her er øvelser helt centrale,” siger Henning Thiesen og peger konkret på en stor kommende terrorøvelse i Nordjylland.

”Øvelserne skal komme hyppigt, fordi det er her, at det samlede beredskab kan teste, at vi har kapaciteter, der er rustet til mest muligt.”