SOSU-assistenter modtager hædersbevis

Onsdag d. 29. august 2018 modtog tre plejehjemsmedarbejdere fra Svanehøj Plejecenter i Kerteminde Danske Beredskabers Legats Hædersbevis 2018 for deres indsats ved en brand på plejehjemmet den 26. juni 2018.

Et hæderslegat, der tildeles personer, som har formået at handle ekstraordinært i en presset situation og været med til at gøre en forskel. Det bliver uddelt på Danske Beredskabers årsmøde, som igen i år afholdes i de flotte rammer i Odense Congress Center.

Hvad der skulle have været en helt almindelig aftenvagt for de tre medarbejdere, Lonnie Hansen, Stine Theilgaard Hansen og Laila Sørensen fra Svanehøj Plejecenter i Kerteminde, udviklede sig i stedet til en voldsom oplevelse, hvor der måtte tænkes resolut for at sikre både beboere og inventar på plejehjemmet.

”Klokken var lidt i seks, og vi stod derfor og gjorde maden klar til beboerne på plejecentret – fuldstændig som vi plejer”, fortæller den 28-årige SOSU-assistent Lonnie Hansen, der pludselig kunne se, hvordan branddørene begyndte at lukke rundtomkring på plejehjemmet. En røgalarm var blevet udløst:

”Så skriger telefonerne ellers efter os, og vi kan registrere, at der er brand et sted på planehjemmet”, fortæller hun videre. Med et galoperende hjerte styrter hun og kollegaerne hen til relæet for at finde ud af, hvor branden er opstået i det lille plejecenter, der befinder sig i hjertet af Kerteminde by.

Ild og røg

”Da vi kommer hen til værelset, hvor branden er opstået, kan vi gennem glasdøren se, at der er en kraftig røg, og at flammerne har fat i borgeren, der sidder i sin kørestol”, siger Lonnie Hansen, der i samarbejde med sine to kollegaer straks satte i løb efter remedier til slukning af branden.

Med spande af vand gik de i gang med slukningen af ilden, der omsluttede borgeren, og beslutsomt kørte de endda borgeren i kørestolen ind under en bruser, så denne kunne køles ned efter de varme flammer. Samtidig ydede de tre SOSU-assistenter psykologisk førstehjælp indtil redningsberedskabet ankom, der så herefter kunne overtage borgeren.

Trods den store mundfuld af en opgave stoppede de tapre SOSU-assistenter ikke, og de gik derfor straks i gang med at evakuere de omkringliggende boliger, så de øvrige borgere ikke skulle komme i fare.

På trods af de tre medarbejderes store indsats, stod den i forvejen svækkede borgers liv desværre ikke til at redde.

En forskel i en presset situation

Indsatsen var med til at gøre en forskel i en situation, der kunne have eskaleret i langt højere grand, end hvad tilfældet var.

Men selvom de tre SOSU-assistenter er stolte over at modtage Danske Beredskabers Hædersbevis, så føler Lonnie Hansen dog ikke, at de gjorde noget, som andre ikke ville have gjort. Det handlede i stedet om at holde hovedet koldt i en presset situation.

”I situationen gik det bare så stærkt, at man slet ikke tænkte over det. Vi gjorde bare det, der gav mening, så vi kunne få så meget styr på situationen som muligt, og så vi kunne prøve at hjælpe borgeren på bedste vis”.

For deres forsøg på at redde menneskeliv og ejendom i forbindelse med en brand, tildeles Lonnie Hansen, Stine Theilgaard Hansen og Laila Sørensen fra Svanehøj Plejecenter Danske Beredskabers Legats Hædersbevis 2018.

Fondens formål
Danske Beredskabers Legats formål er at støtte og belønne initiativer og projekter, der skønnes at være til gavn for redningsberedskabet i Danmark, herunder yde hædersbelønning til personer, som i forbindelse med løsningen af beredskabsopgaver har ydet en særlig indsats.

Uddeling skal ske i henhold til følgende principper:

  1. a) 66 % af fondens årlige uddeling skal uddeles til personer, der efter fondsbestyrelsens opfattelse har ydet en ganske særlig indsats i forbindelse med brandbekæmpelse,
  2. b) 33 % af fondens årlige uddeling skal uddeles til støtte og belønning for initiativer og projekter, der skønnes at være til gavn for beredskabet i Danmark.