Kommende SINE-løsning skal afspejle det nye trusselsbillede

Når beredskabernes kommunikationsnet, SINE, skal i udbud i slutningen af året, vil kravene til den kommende kontrakt i høj grad komme til at afspejle det ændrede trusselsbillede. Sådan lød det fra afdelingschefen for Center for Beredskabskommunikation, der indviede tilhørere under Danske Beredskabers årsmøde i det kommende SINE-udbud.

Af Cecilie Hedegaard Petersen, chp@danskeberedskaber.dk

I fremtiden skal beredskabernes kommunikationsnet, SINE, sikres mod blandt andet aflytning og forvanskning af kommunikationen. Det er resultatet af flere år med øget trusselsbillede både herhjemme og i udlandet.

Siden 2010 har SINE været det landsdækkende beredskabskommunikationsnet i Danmark. I slutningen af året skal kommunikationsnettet i udbud, og den nye løsning skal leve op til en række nye sikkerhedskrav, som skal gøre SINE til en endnu mere pålidelig kommunikationskanal for de 45.000 brugere, der i dag er koblet op på systemet.

Sådan lød det under det første oplæg på Danske Beredskabers årsmøde, hvor afdelingschef i Center for Beredskabskommission, Jesper Kammersgaard, løftede lidt af sløret for, hvilke krav det kommende SINE-udbud vil indeholde.

”Vores forventninger til den fremtidige løsning er, at den helt overordnet vil ligne den løsning, vi kender i dag – i en forbedret udgave. Vi har ikke lagt os fast på, hvilken teknologi nettet skal understøtte. I vores markedsdialog med private aktører har både LTE og Tetra været nævnt som mulige teknologier, og derfor vil vi gerne holde alle muligheder åbne. Det afgørende er, at løsningen kan leve op til de krav, vi stiller, ikke mindst set i lyset af det ændrede trusselsbillede.”

Sikkerhed og pålidelighed er nøgleord

SINE blev etableret som reaktion på terrorangrebene i USA i 2001 og fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding i 2004. Tidligere havde de danske beredskaber over hundrede forskellige kommunikationssystemer.

Da SINE blev udbudt første gang, var det den private aktør Dansk Beredskabskommunikation A/S, som vandt kontrakten, og i dag er det dem, der ejer og driver SINE. Den nuværende kontrakt er kravsat for mere end 10 år siden – på det tidspunkt var trusselsbilledet herhjemme og i udlandet et andet, end det er nu. Samtidig er der kommet nye teknologier på markedet og andre lovgivningsmæssige krav, som løsningen skal understøtte.

Alt det skal den nye kontrakt på SINE leve op til, ligesom de mange erfaringer, der er draget i brugen af kommunikationsnettet de seneste ni år, skal indtænkes som ændringer og tilpasninger i den nye løsning.

”Vi vil lægge stor vægt på, at kommunikationsnettet skal være pålideligt og sikkert. I udbudsmaterialets krav vil der være høje krav til oppetid, for det er helt afgørende, at det virker, når der er brug for det. Derudover har vi meget fokus på at sikre, at SINE bliver tilpasset den virkelighed, vi er i nu, hvor trusselsbilledet både herhjemme og i udlandet har ændret sig over de senere år. I det kommende udbud vil der blive stillet krav til, at kommunikationen kan krypteres, og at det er sikret mod eksempelvis aflytning og forvaskning,” sagde Jesper Kammersgaard under sit oplæg.

Den nye SINE-løsning skal også understøtte gruppekaldsfunktioner, nødopkald og individuelle kald samt push-to-talk. I første omgang vil løsningen ikke understøtte grænseoverskridende beredskabskommunikation, men muligheden for at kunne kommunikere på tværs af landegrænser er dog noget, Center for Beredskabskommunikation løbende har dialog med vores nabolande om, fortalte Jesper Kammersgaard under dagens oplæg på Danske Beredskabers årsmøde.

Nyt udbud af sikre bredbåndsdata

Det nye udbud af SINE forventes offentliggjort i december i år. Hvor lang en periode, der skal skrives kontrakt for, er endnu ikke fastlagt. Til gengæld er det besluttet, at den nuværende kontrakt, som løber til maj 2021, bliver brugt fuldt ud.

Herefter vil der formentlig være en overgangsperiode, alt efter hvilken løsning, der vinder, hvor Rigspolitiet vil sikre, at der er fuldt funktionelt SINE i hele perioden. Hvorvidt beredskabernes nuværende radioudstyr vil kunne anvendes under den nye SINE-løsning er endnu uvist.

Foruden det kommende SINE-udbud vil der også blive etableret et udbud af sikre bredbåndsdata til beredskabet. Men denne del bliver ikke en del af det udbud, der offentliggøres i december.

”Vi oplever et stigende behov for sikre bredbåndsdata, fordi beredskaberne kommunikerer meget i video og billeder. Derfor igangsætter vi nu et projekt med henblik på at analysere mulighederne for at give beredskaberne adgang til sikre bredbåndsdata,” sagde Jesper Kammersgaard under oplægget.

”Det bliver et særskilt udbud, som vi kommer til at være i tæt dialog med beredskaberne omkring. Når vi nærmer os nytår, ved vi mere, og vi kan melde noget ud til jer.”

Når udbuddet på SINE er afsluttet, og der er fundet en kontraktvinder, er det Finansudvalget i Folketinget, der skal tilslutte sig den endelige plan for finansiering af den nye SINE-løsning.