Storbyggerier stiller nye krav til beredskaberne

Skyskraberen Bestseller Tower er på tegnebrættet i Brande, men spørgsmålet er, om danske beredskaber er gearet til den slags storbyggerier. Branden Grenfell Tower i London i 2017 var et eksempel på, hvilke krav der stilles til mandskab og materiel, når der udbryder brand i en høj og svært tilgængelig bygning.

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg

Branden i Grenfell Tower i London i juni 2017, hvor 71 mennesker omkom, var et skræmmende eksempel på den udfordring, der for brandfolk er forbundet med indsatser i et højt og vanskeligt tilgængeligt storbyggeri. Branden, som formentlig var opstået i et defekt køleskab – og som spredte sig med lynets hast gennem bygningens facadebeklædning – implicerede mere end 450 brandfolk og 45 brandbiler.

I forbindelse med Danske Beredskabers årsmøde i Odense var brandchef David O’Niell fra London Fire Brigade, et af verdens største brandvæsener, inviteret som oplægsholder. Han fortalte om de udfordringer, der var forbundet med branden i Grenfell Tower.

”Det var en indsats, der brød med alle vores erfaringer, og hvor vi hele tiden balancerede på kanten af, hvad der var tilrådeligt at gøre,” indledte David O’Niell.

Svære arbejdsbetingelser

Den engelske brandchef gav flere eksempler på, hvad der var på spil i Grenfell Tower – både i forbindelse med selve brandindsatsen og i det efterfølgende oprydningsarbejde:

Der var problemet med overhovedet at komme frem med mange slukningskøretøjer på én gang, fordi der kun var en hovedvej, som ledte hen til bygningen. Der var problemet med at få folk ud af bygningen og brandfolk ind på grund af blot en enkel smal trappepassage. Og så var der problemet med ilden, der spredte sig så hurtigt op og ned gennem bygningen, at der på blot 11 minutter var brand i 19 etager.

”Det er den mest traumatiske oplevelse, vi har haft i den tid, jeg har arbejdet i London Fire Brigade,” sagde David O’Niell om det arbejde, der ventede for brandfolkene inde i Grenfell Tower i form af afsøgningen efter levende og omkomne i en bygning, der hele tiden var i fare for at styrte sammen.

Samtidig betonede David O’Niell, at branden i Grenfell Tower har ført nye tiltag med sig, der forhåbentligt kan forhindre tilsvarende katastrofer i fremtiden.

”I dag har lignende bygninger i London en klar evakueringsplan, ligesom vi eksempelvis anvender droneteknologi til at danne os overblik over bygninger a la Grenfell Tower.”

Midtjyske spekulationer

At David O’Niell var inviteret som oplægsholder til Danske Beredskabers årsmøde skyldtes ikke kun delingen af faglig viden og erfaringer med sine danske beredskabskolleger, men også, at kommende storbyggerier i Danmark meget vel kan blive en realitet. I Brande barsles der med skyskraberen Bestseller Tower, og det rejser spørgsmålet om, hvordan et dansk beredskab skal disponere sin indsats, når det eksempelvis skal operere i 300 meters højde.

Et spørgsmål, som tre repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune, hvor Bestseller Tower får adresse, forsøgte at give svar på.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har givet anledning til en masse spekulationer,” sagde Michael Jacobsen, afdelingsleder, Brand og Redning MidtVest.

100 meter ekstra

Han glædede sig samtidig over, at det kommunale beredskab tidligt er blev inddraget i drøftelserne om Bestseller Tower, hvilket har sat markante aftryk på de nuværende plantegninger.

”Da vi kom på banen, var der lagt op til et tårn på 200 meter. Vi tog kontakt til en rådgiver, som bistod os i en risikoanalyse, og noget af det som gav bekymring, var idéen om en såkaldt saksetrappe, hvor to trappeløb er viklet ind i hinanden i det samme trapperum. Derudover var der kun én brandmandselevator,” fortalte Michael Jacobsen.

Karina Kisum Jensen, planchef, Ikast-Brande Kommune, supplerede:

”Eftersom grundplanet på Bestseller Tower ligger nogenlunde fast, var der kun én løsning, hvis vi af hensyn til sikkerheden skulle have plads til to trappeskakter og to brandelevatorer, samtidig med at vi bevarede de ønskede arealer: Vi måtte skalere bygningen i højden, og på den måde har det tætte samarbejde med beredskabet ført til, at der er kommet omkring 100 meter ekstra på bygningen.”

Michael Jacobsen virkede umiddelbart tilfreds:

”Det ligner noget, hvor vi kan lave en indsats.”

Huset skal klare sig selv

Alligevel lagde den midtjyske beredskabsmand ikke skjul på, at Bestseller Tower er en helt ny udfordring, men Michael Jacobsen var fortrøstningsfuld.

”Generelt er høje bygninger mere sikre, fordi der er stor opmærksomhed på dem, og når først vi er inde på en etage, ligner det det, vi kender i forvejen. Samtidig er det tænkt ind i udformningen af bygningen, at den i vid udstrækning skal kunne klare sig selv i tilfælde af brand med varsling, sprinklersystemer osv.”

Michael Jacobsen mener derfor, at uddannelse og koordinerende samarbejde med nærliggende beredskaber bliver nøglefaktorer.

”Hele vores indsatskoncept skal kigges efter i sømmene. Dét, som vi skal kigge på, er, hvordan vi får uddannet vores folk til den nye opgave, og dernæst hvordan vi vedligeholder den.”

Bestseller-beredskab er et åbent spørgsmål

En tilhører ville vide, om det er tanken, at mandskabet i brand- og redningsafdelingen i Brande skal øges, hvis Bestseller Tower bliver en realitet.

Michael Jacobsen understregede, at den slags spørgsmål slet ikke er afklarede endnu, men han løftede alligevel lidt af sløret for, hvordan han selv så på sagen.

”Er det realistisk at have to folk siddende og overvåge alarmer i Bestseller-tårnet? Jeg tror mere på, at det handler om uddannelse af vores folk, og dernæst at finde ud af, hvordan vi løser de mange driftsopgaver, som følger med.”

Ib Lauritsen, borgmester, Ikast-Brande Kommunes borgmester, henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at der i dag findes store fabriksanlæg i Ikast-Brande Kommune, hvor det vil have enorme konsekvenser, hvis der udbryder brand, men hvor han føler sig sikker på sit beredskab.

”Det er jo ikke noget nyt, at vores beredskab skal kunne håndtere brand i store bygninger, og jeg er helt sikker på, at vi vil kunne håndtere en brand i Bestseller-tårnet. Men vi kommer til at gøre det på en anden måde end i London, fordi forholdene og bemandingen er helt anderledes i Midtjylland,” sluttede Ib Lauritsen.