Vi regner fortsat med at Årsmødet 2020 gennemføres

Efter Regeringens seneste beslutning den 6. august om, at der ikke lempes yderligere på forsamlingsreglerne, har vi naturligvis overvejet og undersøgt om det får betydning for Årsmødet.

Det korte svar er: Det gør det ikke!

Hallerne i OCC er omfattet af de samme regler, som gælder for storcentre. Dvs. kravet er et bestemt antal kvadratmeter pr. person. I de to haller kan der derfor være lidt over 1.100 personer med de nuværende regler, som i øvrigt er tjekket med Erhvervsministeriets jurister. Vi vil naturligvis sørge for at sikre, at disse regler overholdes og løbende kontrolleres, primært ved registrering ved ankomst, men det kan også blive på anden vis, fx via persontællere ved indgange eller lignende, hvis det skønnes nødvendigt.

Spisesalen i OCC er omfattet af reglerne om arrangementer, hvor der primært siddes ned. Her er begrænsningen fortsat 500 mennesker, eksklusiv personalet. Festmiddagen onsdag aften kan således afvikles som normalt, da vi de seneste år ikke har været mere end 450.

Det eneste sted vi kan få behov for en justering (men der er lang tid til 2. september) er ved de udendørs demonstrationer, hvor de aktuelle regler vil begrænse skaren af tilskuere til 100, MED MINDRE vi opstiller sæder til dem. Så kan vi demonstrere for flere, formentlig op til 500 personer.

Vi vil til Årsmødet naturligvis også skabe øget fokus på social distance, håndhygiejne, hold til højre osv., og i det hele taget bede folk følge de anvisninger, som vel efterhånden er godt kendt af de fleste. Om der vil komme decideret påbud om brug af mundbind, vil bero på myndighedernes beslutninger.

Sammen med OCC følger vi naturligvis udviklingen løbende, og vil justere efter de fornødne retningslinjer, evt. opstille siddepladser ved demonstrationsarealet og foretage andre tilretninger.

Men så længe reglerne ikke skærpes, er der aktuelt ingen praktiske udfordringer i at gennemføre Årsmødet som planlagt.

Selvfølgelig holder vi øje med udviklingen – og ingenting er sikkert i forhold til fremtiden, hvis der sker pludselige ændringer i forholdene i Danmark. Men lige nu er der ikke noget, der betyder, at Årsmødet ikke gennemføres.

Vi glæder os derfor fortsat rigtig meget til at se jer alle sammen – deltagere, udstillere, gæster, oplægsholdere og andre beredskabsfolk – og til at skabe endnu et godt Årsmøde, der forhåbentligt kan markere et skridt tilbage mod normal…