Danske Beredskabers generalforsamling veloverstået

Onsdag den 24. august 2022 afholdt Danske Beredskaber generalforsamling forud for årsmødet.

Her skulle der også vælges repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf alle kandidater på valg blev genvalgt. Bestyrelsen består af:

Formand
Jarl Vagn Hansen, Trekantområdets Brandvæsen

Næstformand
Lars Robetjé, Roskilde Brandvæsen

Kasserer
Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab

Sekretær
Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen

Bestyrelsesmedlem
Jakob Vedsted Andersen, Hovedstadens Beredskab

Suppleant
Klaus Vibe Hebsgaard, Midtjysk Brand & Redning

STORT TILLYKKE TIL DE VALGTE!

Vi glæder os til det kommende samarbejde.