Danske Beredskabers Årsmøde: Udstillerdialog resulterede i bedre arbejdsmiljø og færre hænder

2021 var året, hvor holdleder og brandmand Lars Guldmann første gang deltog i Danske Beredskabers Årsmøde. En beslutning, der skulle vise sig at få indflydelse på Lars Guldmanns fremtidige hverdag i Midtjysk Brand & Redning.

Lars Guldmann var spændt på, hvad der ventede ham, da han første gang var på Danske Beredskabers Årsmøde. Han glædede sig til at se materiel og komme i kontakt med udstillerne og se, om der kunne være nogle løsninger på de udfordringer, han oplevede i sin hverdag som brandmand.

På Lars Guldmanns arbejdsplads rådede de nemlig over noget udstyr, der krævede mange hænder og til tider dårlige arbejdsstillinger, men som stadig fungerede fint til formålet. Udstyret betød også, at der skulle bruges meget fysik, hvis en person fx skulle reddes fra en skråning i skoven.

– Særligt under corona oplevede vi, at der var en stigning i ulykker blandt særligt mountainbikere, der væltede på et spor og pådrog sig skader. Det har betydet, at vi flere gange har måttet assistere til en redning af tilskadekomne, hvor vi har måttet indsætte flere mand, da det er en fysisk opgave, der kræver hænder, fortæller Lars Guldmann.

Men dette skulle vise sig at ændre sig. Til årsmødet falder Lars Guldmann og en kollega nemlig i snak med en leverandør, der leverer redningsudstyr. Lars Guldmann og kollegaen fortalte om, at det ofte kunne være en fysisk og ressourcekrævende anstrengelse, når de skulle bjærge folk fra skråninger i skoven.

– Vi fik en rigtig god dialog med en leverandør, hvor vi fortalte om de udfordringer og de behov, vi havde. For ud over at vi skulle bruge flere hænder til indsatsen, så brugte vi også tit nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Hvis en person skulle reddes fra en skråning, skulle vi bruge et tov og faldsikringsudstyr samt en masse kræfter, fortæller Lars Guldmann.

Der blev udvekslet visitkort, og kontakten blev etableret. Det skulle siden hen vise sig at blive starten på et samarbejde, hvor leverandøren lyttede til de behov, som Lars Guldmann og kollegaen fremførte. Leverandøren gik i tænkeboks og udviklede på den baggrund en løsning, som i dag er i brug i Midtjysk Brand & Redning.

– Vi formulerede en problemstilling til leverandøren, hvor vi spurgte, om det er muligt for to mand at redde en patient ude i skoven. I dag har vi så en løsning, der gør, at vi har kunnet reducere antallet af hænder ved en hændelse, samtidig med at vores arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret, lyder det fra Lars Guldmann.

Siden hen er der blevet udviklet noget materiale, der er blevet brugt internt, så alle brandfolk er klædt på til at løse opgaven. Leverandørerne var også forbi Midtjysk Brand & Redning for at demonstrere udstyret, som efterfølgende blev stillet gratis til rådighed i en periode, så der kun laves et uddannelsesforløb.

– Jeg har været rigtig glad for det forløb, der har været mellem vores folk og leverandøren. For mig viser det, at det nytter noget at sende vores brandfolk til Danske Beredskabers årsmøde og tage dialogen med udstilleren. Det er trods alt dem, der dagligt udfører arbejdet og derfor kender til de udfordringer, der kan være ved en hændelse, lyder det fra beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard fra Midtjysk Brand & Redning.

Han glæder sig især over, at det nye udstyr har en positiv indvirkning på brandfolkenes sikkerhed og arbejdsmiljø, og så gør det heller ikke noget, at der nu er færre til at løse opgaven.

– Jeg vil da for alt i verden gerne undgå, at vores brandfolk kommer til skade, når de er på arbejde. Når Lars så kommer og fortæller mig, at de er dialog med en udstiller om noget udstyr, der kan minimere vrid i ryggen og risici for skader grundet uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, så lytter jeg, fortæller han.

Og det er Lars Guldmann og hans kolleger glade for:

– Vi kunne løse opgaven tidligere, men dette har forbedret vores opgaveløsning betragteligt, fordi vores arbejdsmiljø og dermed også sikkerhed er væsentligt forbedret.