Årsmøde 2017 – Program

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering
Kl. 09.00
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges
Kl. 10.00
Fagligt oplæg: Operativ ledelse, Hal A, scene nord (nærmest frokostområdet)

Det danske redningsberedskab står over for store operative udfordringer med opgaver inden for blandt andet klima og terror. Det stiller krav til, at de operative kompetencer på ledelsesniveau løbende vedligeholdes. Under oplægget vil paneldeltagere fra både det kommunale og statslige beredskab diskutere, om det nuværende operative ledelsesniveau er højt nok til de krav, der stilles i dag.

Deltagere: Magnus Mattson, Danske Beredskaber, Casper Christensen, Beredskabsstyrelsen, samt indsatsleder fra kommunalt beredskab.

Kl. 11.00
Fagligt oplæg: Rekruttering i et fremtidigt perspektiv, Hal A, scene syd (nærmest hovedindgang/sekretariat)

Manglen på deltids- og frivillige brandmænd er et stort problem for det kommunale beredskab, der hele tiden kæmper med at skulle løse den store rekrutteringsopgave. Under oplægget vil flere paneldeltagere med stor viden om frivillighed og rekruttering give deres skæve bud på, hvordan man kan opnå succes med rekrutteringsarbejdet.

Oplægsholder: Anders E. Jacobsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Kl. 12.00
Frokostbuffet, lokale Sjælland/Jylland
Kl. 13.00
Fagligt oplæg: Klima, Hal A, scene nord (nærmest frokostområdet)

De senere år er storme og oversvømmelser blevet en større del af redningsberedskabets opgaver. Under oplægget vil meteorolog Jesper Theilgaard gøre os klogere på, hvor hyppigt vi kan forvente de såkaldte 100 års hændelser, og herefter vil paneldebatten tage udgangspunkt i, om vi er klar til at håndtere de store klimaudfordringer.

Deltagere: Lars Robetjé, Danske Beredskaber, Jeppe Sikker Jensen, COWI, Jesper Theilgaard, DMI
Ordstyrer: Jesper Theilgaard

Kl. 14.00
Fagligt oplæg: Certificering af byggesager, Hal A, scene syd (nærmest hovedindgang/sekretariat)

Samarbejde i en certificeringstid. Fordele og ulemper ved certificering af byggesagsbehandlingen set med beredskabets øjne. Kan vi sikre personer og værdier lige så godt med en fremtidig ordning?

Deltagere: Jacob Christensen, Danske Beredskaber, Inge Ebbensgaard, FRI, Torben Liborius, Dansk Byggeri, Anne Marie Poulsen/ Erzün Züfer, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Ib Berthelsen, DBI

Kl. 15.00 - 16.00
Beredskabspolitisk topmøde I, Arena Fyn

Sammenlægningerne af beredskaberne set retrospektivt. Er vi robuste nok i alle tilfælde? Hvad er de gode og eventuelt mindre gode erfaringer med reformen af de kommunale beredskaber?

Deltagere: Borgmestre og politiske ordførere
Ordstyrer: Hans Engell

Kl. 16.15 - 17.15
Beredskabspolitisk topmøde II, Arena Fyn

Status på beredskabet i Danmark set med politiske øjne. Hvad byder fremtiden på af udfordringer for beredskabet? Og er vi klar til det hele?

Deltagere: Borgmestre, politiske ordførere og KL
Ordstyrer: Hans Engell

Kl. 17.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat lukker
Kl. 19.00
Dørene åbnes til middagen, lokale Sjælland/Jylland
Tale ved formand for Beredskab Fyn
Uddeling af hæderslegat
Kort underholdende indslag
Kl. 21.30
Temacafeer åbner, let musik i spisesal
Kl. ca. 00.00
Shuttlebusser mod hotellerne afgår fra Odense Congress Center
Kl. 09.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat åbner
Kl. 10.00
OPLÆGGET ER DESVÆRRE AFLYST

Fagligt oplæg: Når kerneopgaven bliver sekundær

Kl. 11.00
Fagligt oplæg: Fire chefer fra og om beredskabet, Hal A, scene nord (nærmest frokostområdet)

Samarbejdet omkring beredskabet i Danmark set med aktørernes øjne. Hvilke udfordringer står vi overfor? Er vi klar?

Deltagere: Jarl V. Hansen, Danske Beredskaber, Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen, Niels Bonde, Beredskabsforbundet, Diana Sørensen, Falck Danmark Brand
Ordstyrer: Abdel Aziz Mahmoud (kendt fra Adgang med Abdel på DR)

Kl. 12.00
Frokostbuffet, lokale Sjælland/Jylland
Kl. 13.00
Fagligt oplæg: Beredskaberne og medierne, Hal A, scene syd (nærmest hovedindgangen/sekretariatet)

Kom tæt på den kritiske journalist. I mere end 15 år har Stine Bolther arbejdet i de blå blinks verden som journalist og livereporter, og hun ved om nogen, hvilke mekanismer der går i gang, når de store uvarslede hændelser indtræder. På scenen viser Stine Bolther konkrete eksempler fra virkelige hændelser, hvor det både går godt og mindre godt i pressen. Hun løfter sløret for, hvordan den kritiske journalist tænker og arbejder, og hvordan udtalelser, Tweets og pressemeddelelser bliver modtaget rundt om på redaktionerne.
Og så vil tilhørende opleve en af beredskabets egne folk blive “grillet” live på scenen, når en tv-fotograf og journalist Stine Bolther sender direkte fra Odense Congress Center.

Oplægsholder: Stine Bolther

Kl. 14.00
Fagligt oplæg: Terror i Berlin, Hal A, scene nord (nærmest frokostområdet)

Foredrag om indsatsen under og erfaringerne efter terrorangrebet i Berlin i december 2016. Hvad skete der på stedet? Hvilke indsatstaktiske overvejelser var i spil? Og hvad har man lært, ændret og forebygget på baggrund af erfaringerne?

Oplægsholder: Lægelig chef for redningstjenesten, Dr. Stefan Poloczek, Berliner Feuerwehr

Kl. 15.00
Fagligt oplæg: Terror i Danmark, Hal A, scene nord (nærmest frokostområdet)

Med baggrund i terroren i Nice, Berlin og Stockholm vil paneldeltagerne diskutere, om det samme kan ske i Danmark – og om vi i så fald kan håndtere det.

Deltagere: Jarl Vagn Hansen, Danske Beredskaber, Carsten Holmfred, PET, Rigspolitiet, Bo Nees Iversen, ledende overlæge, Præhospital Region Midt, Dr. Stefan Poloczek, Berliner Feuerwehr

Kl. 17.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat lukker. Årsmødet afsluttes