Program for Årsmødet 2020

Vi gør venligst opmærksom på, at særligt i år er der større forbehold omkring flere af de planlagte oplæg. Selv om vi har bekræftelse på deltagelse fra udenlandske oplægsholdere, kan rejserestriktioner og generelle anbefalinger betyde, at vi må udskyde/aflyse. Det håber vi på forståelse for.

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering
Kl. 09.00
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges
Kl. 09.15
Scene Nord

Administration

Udbud og rammeaftaler. Hvordan får vi de bedste aftaler? Skal alle binde sig til samme aftaler og behov? Hvad er konsekvenserne for beredskabet ved at være en del af Forsvarets indkøb? Procesplan, stakeholders, vedtægter (hvad skal omkring bestyrelse og/eller beredskabskommission), jura, fordele/ulemper ved rammeaftale, hvad vi gør godt i dag og hvad kan vi gøre bedre i fremtiden.

Paneldebat om udbud, om fælles indkøb mv.

I panelet: Beredskabsdirektør Lars Møldrup (Brand og Redning Sønderjylland), specialkonsulent Bent Hansen (Hovedstadens Beredskab), advokat Rikke Søgaard Berth (partner, Horten), chef for Nationalt Beredskab Karen Bak Aastrup (Beredskabsstyrelsen), og vicedirektør Anders Mærkedahl Pedersen (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse).

Moderator: Camille Grubbe, Netværk Administration.

Kl. 09.15
Scene Vest

Uddannelse

Hvordan skal fremtidens uddannelse af indsatsledere, holdledere og brandfolk se ud? Hvilke behov og ønsker er der, og hvilke krav bør der stilles?

Hvordan skaber vi den bedste operative uddannelse i beredskaberne i fremtiden?

Uddanner vi i de operative kompetencer som er krævet i dagen beredskab.

Er indholdet i uddannelsen til brandmand, holdleder og Indsatsleder tidssvarende til et moderne, innovativt beredskab, hvor nye bygningstyper bliver ved med at skyde frem, hvor transportformerne forandres og hvor risikoen for større skader og store indsatser stiger?

Vi laver en workshop med involvering af salen, for sammen at pege på fremtidens uddannelse.

Loa Gottlieb er facilitator, og andre relevante uddannelsesaktører giver korte input fra scenen.

Efterfølgende vil resultatet blive overdraget til Uddannelsesudvalget i Danske Beredskaber, til det fremtidige arbejde med at forme beredskabets operative uddannelser i fremtiden.

Kl. 10.30
Demo

Operativ

Moderne brandslukning kræver innovative løsninger. Robotter er en del af disse løsninger, og du får mulighed for at se Multiscope UGV fra Milrem i aktion. Det er brandvæsnets svar på en Rullemarie, med slukningskapacitet og evne til at forcere forhindringer.

Kl. 11.00
Scene Nord

Krisestyring

Kommunal krisestyring, beredskabsplanen (§25-planen i kommunerne) og sundhedsberedskabsplanen. Samspillet mellem planer, kommuner, KL og NOST’en.

Egne erfaringer, hvad virker og hvad kan forbedres, set med KL briller.

Oplæg ved direktør Laila Kildesgaard, KL.

Kl. 11.00
Scene Vest

Operativ

Beredskaberne ser i dag et øget behov for at udvikle sig på den digitale undervisningsplatform, samt arbejde med motivation og udvikling imellem de ordinære kurser og uddannelser. Vi stiller derfor spørgsmål til om den digitale platform kan være et digitaliseret forberedelsesforløb? Kan den være adgangsgivende for de ordinære kurser?

I vores panel vil repræsentanter fra Dapuc, UNI og Region hovedstaden præsentere en kort oplæg om deres anvendelse af E-learnings værktøjer, efterfuldt af en debat med salen omkring fremtidens muligheder for en bredere fælles anvendelse i beredskabet

Indhold

– præsentation af systemer

– Læringsmæssige gevinster & udfordringer

– Implementering og proces

Moderator: Jesper Sloth Hesselberg

Kl. 11.45
Frokost i hallerne 
Kl. 13.15
Scene Vest

Operativ

Øvelser med udbytte.

Vi har alle brug for øvelser, på manuelt som på strategisk niveau.

Region Midtjylland havde for nogle år siden ikke en plan eller et koncept for øvelser inden for det præhospitale område.

Hør hvordan regionen har grebet opgaven an med at få opbygget et øvelseskoncept. Hvad var tankerne bag, hvordan har de opnået opbakning, hvad er gennemført og hvor vil Region Midtjylland gerne hen med deres øvelsesaktivitet.

Oplæg med den øvelsesansvarlige fra Region Midtjylland.

Kl. 14.30
Demo område

Uddannelse

Brugen af moderne teknik vinder indpas flere steder. Det kan også være fremtiden i beredskabet.

EVRT er et unikt VR-basseret trænings system, der giver dig mulighed for at træne dine færdigheder som ambulanceleder, indsatsleder SUND, indsatsleder Politi eller indsatsleder brand.

Med VR simulationstræning får du direkte sparring og feedback på dine handlinger og de beslutninger, du træffer under pres ved større, særlige hændelser.

Se demonstration af uddannelsestrailer med Virtual Reality-øvelser.

Kl. 15.00
Arena

Internationalt

Branden i P-huset

Om eftermiddagen den 7. januar 2020 begyndte det at brænde i en bil som var parkeret i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola. Da brandvæsnet ankommer, er flere biler brudt i brand på første etage af p-huset, der har tre etager og kapacitet til 3.000 biler. Branden spredte sig på grund af kraftig vind hurtigt, og udviklede store mængder røg- og brandgasser. Hoteller blev evakueret, lufthavnen lukket og flere naboobjekter blev berørt. Hurtigt blev det til en stor og kompleks indsats, med mange udfordringer, bl.a. el-biler i p-huset, manglende brandsektionering og ringe bæreevne i konstruktionerne. Hør fra den ansvarlige chef for indsatsen hvilke taktiske overvejelser, tanker og erfaringer indsatsen har givet.

Oplæg på norsk.

Oplæg ved brigadesjef André Jacobsen, Rogaland Brann og Redning, som var indsatsleder under hændelsen

Kl. 15.45
Demo område

Operativ:

Fælles øvelse og samtræning. Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab demonstrerer containerbaserede øvelsesmoduler, som i dag anvendes på tværs og i fællesskab mellem de to beredskaber. Der vil være en indsatsøvelse med deltagelse af Beredskab FYN på en særlig kemiøvelsescontainer.

Kl. 16.00
Fyraftensøl
Kl. 18:30
Festmiddag (separat tilmelding nødvendig)
Kl. 09.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat åbner
Kl. 09.15
Scene Nord

Forebyggelse

Brandvæsenets planlægning i forbindelse med større arrangementer i sammenhæng med Politi og andre myndigheder.

Paneldebat om samspil og udfordringer, med deltagere fra kommunale redningsberedskaber, kommune, politi m.fl.

Kl. 10.30
Demo område

Operativ

Beredskabsstyrelsen fremviser ekspertberedskaberne, herunder HAZMAT-beredskabet, NUC-målebil, EOD – SIS mm.

Kl. 11.00
Scene Nord

Forebyggelse og Operativ

Den teknologiske udvikling går stærkt, og energilagring i batterier bliver mere og mere udbredt. Det giver nogle problemstillinger for indsatsmandskabet ved brand og ulykker, hvor bl.a. el-biler er involveret.

Hvad ved vi nu og hvordan planlægges der for og håndteres indsatser med brand i batterier og hvilke udfordringer skal beredskaberne være særligt opmærksomme på indenfor arbejdsmiljø, taktik, uddannelse og materiel.

Under oplægget præsenteres de foreløbige anbefalinger i relation til det arbejdsudvalg, der sammen med en række interessenter kigger på udfordringerne nu.

Sidste år havde vi paneldebatten, i år tænker vi at præsentere den operative tilgang, udfordringer, dilemmaer og eksempler fra det virkelig liv – lesson learned.

Oplæg med Rasmus Storgaard og Nikolaj Marquard, Beredskab Øst, Allan Skovlund, Hovedstadens Beredskab, samt bidrag fra Beredskabsstyrelsen

Kl. 11.00
Scene Vest

Operativ

Robotter – hvad kan de i dag? Hvor langt er vi i brugen af ny teknologi til hjælp for beredskabet? Kan vi lære fra andre operative enheder, fx Forsvaret?

I beredskabet er der stor lyst til at indkøbe og benytte nye teknologier, men spørgsmålet er, hvad den teknologiske mediation fører med sig – produktivt såvel som uproduktivt.

Paneldebat med Jakob Vedsted Andersen, Danske Beredskabers medlem i FEU (vores fælleseuropæiske netværk), og Andreas Graae, Adjunkt, ph.d. ved Forsvarsakademiet, Institut for Militær Teknologi.

Kl. 11.45
Frokost i hallerne
Kl. 13.15
Scene Nord

Rekruttering

Den store fordomsquiz

De sidste to år er scenen blevet skabt for at tale om mangfoldighed og ligestilling i Beredskabet. Meget er sket siden 2018, men vi er endnu ikke i mål. Så spil med, når der skal dystes mellem ”pigerne og drengene”, hvor du sammen med ledere i beredskabet bliver klogere på beredskabets tilstand og dine egne samt andres fordomme. Vi har et glimt i øjet og et smil på læben, når vi stiller skarpt på vores holdninger om køn, faglighed, etnicitet, seksualitet med mere, og hvem ved, måske bliver vi overraskede? Quizzen er interaktiv og du bedes derfor downloade app’en Kahoot inden legen begynder, så du kan spille med.

Muneeza Rosendahl og Tim Simonsen er quizmastere.

Kl. 13.15
Scene Vest

Krisestyring

I dette forår har beredskab og ejerkommuner måttet samarbejde intenst omkring krisestyring som følge af udfordringerne med Corona.

Hjørring Kommune oplevede først på sommeren en pludselig og kraftig genopblusning af smitten, og havnede dermed i en situation, hvor medier, myndigheder og egen befolkning skærpede opmærksomheden på de kommunale processer og på den kommunale krisestyring.

Hør en ’hands on’-fortælling om, hvordan roller og opgaver er blevet fordelt i Hjørring i de uger, hvor øget smitte hos mink og på plejehjem har sat fokus på kommunen og fordret særlig indsats.

Hvordan koordinerede man opgaverne, hvem tog hvilke roller, hvordan virkede samarbejdet med andre aktører, hvad skete i LBS-regi osv. osv.?

Oplæg med borgmester Arne Boelt og kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune, samt beredskabsdirektør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab.

Kl. 14.30
Demo område

Operativ

Fremtidens brandslukning. Demonstration af principperne for håndtering af brand i el-bil ved anvendelse af brandslukningsrobot og brandslukningscontainer.

Brandslukningsrobot vises i anvendelse sammen med termisk drone.

Kl. 15.00
Arena

Internationalt

Omkring nytår var Australien hærget af mange og store natur- og skovbrande. Mandskab og materiel hos beredskabet blev strakt til det yderste. Vi hører om de logistiske og taktiske udfordringer i at koordinere så mange samtidige og store hændelser.

Hvordan blev indsatser og ressourcer prioriteret, hvordan er det at være ansvarlig for at styre logistikken med så mange samtidige hændelser, hvordan man kan bevare overblikket over tingene, og hvordan påvirker presset fra politikere, medier og offentligheden beslutningerne? Emner som disse og lignende får vi belyst fra Stuart Ellis, der er chef for AFAC, der koordinerer beredskabets ressourcer nationalt.

Oplæg på engelsk via live videolink.

Oplæg med Stuart Ellis, CEO, AFAC – Australian National Council for fire, emergency services and land management.

Kl. 16.00
Tak for i år