Program for Årsmødet 2022

Her er det midlertidige program for Danske Beredskabers Årsmøde. Programmet bliver løbende opdateret med mere information. Der kan forekomme ændringer i programmet frem mod årsmødet.

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering
Kl. 09.00
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges
Kl. 09.15
Green Skills: Initiativer til at fremme grøn omstilling i beredskabet
Vi skal være grønnere, mere miljørigtige og udlede mindre CO2. Men hvordan forener man tunge køretøjer og ekstremt vandforbrug med grøn omstilling?

Frederiksborg Brand & Redning har sammen med en række samarbejdspartnere i ind- og udland undersøgt, hvordan brandfolk kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads til gavn for den enkelte og det omkringliggende samfund ved hjælp af e-learning.

 

09.15
Mangfoldighed i beredskabet: Let’s talk about it…
Vi taler om inkluderende og mangfoldige arbejdspladser som aldrig før. Men hvad skal der egentlig til, og kan dialog være et lille skridt på vejen for en arbejdskultur med plads til alle?

Danske Beredskaber har i samarbejde med DareGender udarbejdet et dilemmaspil, der med hverdagsdilemmaer udfordrer forståelsen af fællesskab og stiller skarpt på de situationer, der kan opstå i ’mangfoldige møder’.

Få en smagsprøve på spillet, som derefter vil være tilgængeligt for alle stationer.

Herudover deles der erfaringer med mangfoldighed i praksis på tværs af beredskaber. Kom og bliv klogere på, hvordan man kan arbejde målrettet med at sætte mangfoldighed på dagsordenen

Kl. 10.30
Demo af materiel
kl. 11.00
Bygningsbrande: Når kerneproduktet er effektiv slukning og tværfagligt samarbejde
Bygningsbrande forårsager markante ødelæggelser. Bygninger og ejendele bliver skadet af ilden, men også af sod og slukningsvand. Derfor handler det om at gennemføre slukningsindsatsen, så effektivt som muligt, med så lidt vandskade som muligt, så bygninger, løsøre og indbo tager mindst mulig skade. Et øget fokus på effektiv skadereduktion giver glade borgere. Samtidig sparer samfundet ressourcer, da følgeskader efter brande er forbundet med store forsikringsudgifter.

Kom med, når Østifterne, Forsikring & Pension, Beredskab Øst og Københavns Professionshøjskole diskuterer de udfordringer, der er i håndteringen af fremtidens bygningsbrande.

kl. 11.00
Klimaaftryk:Hvordan Østjylland Brandvæsens kortlægning af værdikæden skaber værdi for borgerne
”Ophold på stationen”, ”fremkørsel på udrykning” og ”slukning på skadestedet” er blot nogle af de trin, Østjyllands Brandvæsen udfører i det daglige arbejde. Trin, der er nødvendige for at udføre jobbet og sikre tryghed for borgerne, men som også er forbundet med stor Co2-udledning. Så hvordan sikrer brandvæsenet, at det daglige arbejde bidrager til den grønne omstilling og en reduktion af klimaaftrykket?

Hos Østjyllands Brandvæsen har de set nærmere på, hvordan man kan kortlægge værdikæden – altså de daglige opgaver på brandstationen – så det skaber værdi for både borgere og brandvæsen.

Bliv klogere på hvordan, når beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen fortæller om brandvæsenets kulsorte værdikæde, og hvilke løsninger de har implementeret for at mindske klimaaftrykket.

 

kl. 11.45
FROKOST I HALLERNE
Kl. 13.15
Indsatslederlandskamp: En virtuel dyst mellem de nordiske lande
Igen i år kan du følge med, når fire nordiske hold dyster mod hinanden i et ’virtual reality’ planspil. Indsatsledere fra henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland bliver alle sat over for en computersimuleret krisesituation, som de skal håndtere, sideløbende med at det hele bliver vist på storskærm. Vi glæder os!

 

13.15
Inclusive emergency: Hvordan e-learning kan forbedre redningsindsatsen af personer med funktionsnedsættelse
I en uforudsigelig hverdag, hvor det gælder om at redde liv og værdier, skal der ofte træffes mange hurtige beslutninger. Det kan straks blive mere kompliceret af, at brandfolk sjældent ved, hvem de rykker ud til. Redningsindsatsen kan blive yderligere besværet, når det gælder folk med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vigtig tid kan gå tabt, hvis brandfolk ikke er klædt ordentligt på til at håndtere og identificere behovet hos de enkelte borgere. Det gælder i særdeleshed de ”usynlige” funktionsnedsættelser som psykisk sårbarhed.

i EU-projektet ’Inclusive Emergency’ har en række partnere i ind- og udland udviklet en e-learning-platform, der har til formål at klæde brandfolk bedre på til at håndtere krisesituationer, der inkluderer borgere med forskellige typer af funktionsnedsættelser.

 

Kl. 14.30
Demo af materiel: Brandslukningsmateriel – naturbrand
Brigadechef Allan Kirk Jensen fra Beredskabsstyrelsen holder oplæg om naturbranden i Grønland i 2019, hvor han demonstrerer de mosespyd, der blev brugt til indsatsen.
Kl. 15.00
Fagre nye verden: Er beredskabet klar til fremtidens udfordringer?
Coronapandemien, situationen i Ukraine og et vildere klima. Alene i den senere tid har en række uforudsete, globale hændelser påvirket, hvilke opgaver redningsberedskaberne har måttet løse.

I takt med at fremtiden vil byde på et stadigt mere komplekst risikobillede og nye typer af opgaver, vil redningsberedskabets opgaver ligeledes ændre karakter. På et mere lokalt plan betyder klimahændelser, flere utraditionelle byggerier og stigende urbaniseringsgrad, at kompleksiteten i opgaveløsningen øges. Det stiller nogle helt nye krav til beredskabet.

Sørger vi for at give beredskabet de rette muligheder for at følge med? Prioriteres de nødvendige ressourcer?

Paneldebat med en række kommunale topfolk om beredskabets rolle i fremtiden.

Kl. 16.00
FYRAFTENSØL
09.15
Beredskab på skoleskemaet: fremtidens uddannelser for det statslige og kommunale beredskab
I år kom diplommodulet ’Beredskabsledelse’ på skoleskemaet på Københavns Professionshøjskole. Det giver en ny mulighed for ta løfte kompetenceniveauet i beredskabet. Men kan der være andre områder eller perspektiver, vi skal rette blikket mod, for at sikre kvalitet i den beredskabsfaglige funktion fremadrettet? Lyt med, når en række paneldeltagere diskuterer fremtidens udbud af uddannelser rettet mod det kommunale og statslige beredskab.

 

Kl. 09.15
Workshop om rekruttering i beredskabet
09.15
Ørsted: forsyningssikkerhed
Kl. 10.30
Demo af materiel
Kl. 11.00
Oversvømmelserne i Tyskland: Hvordan forbereder vi os på fremtidige naturkatastrofer?
De katastrofale oversvømmelser i juli 2021 rystede Tyskland; 183 mennesker mistede livet, og flere end 800 blev såret af hændelserne, som primært fandt sted i delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Infrastrukturen blev også kraftigt påvirket, hvor det især var bygninger, transportveje og forsyningsnetværk, der blev påført massive skader; den samlede regning for ødelæggelserne forventes at overstige 30 milliarder euro.

Blot få dage efter katastrofen startede en intens diskussion i Tyskland om, hvordan landet bedre kan forberede sig på fremtidige naturkatastrofer. Det er en diskussion, der stadig pågår.

I diskussionen var der særligt fokus på en mere effektiv og tidlig varsling af borgerne, en forbedring af kommando og kontrol i forhold til nødsituationer i stor skala samt hensigtsmæssigheden ved et kommunalt, statsligt og føderalt samarbejde.

Kom og hør, når Christoph Lamers fra Institut for Brandbekæmpelse, Nordrhein-Westfalen, deler ud af erfaringer og dyrekøbt viden fra en af de største oversvømmelseskatastrofer i nyere europæisk historie.

11.00
Bæredygtighed i kommunerne: Fra røg, støj og møg til grøn omstilling
Kl. 11.45
FROKOST I HALLERNE
Kl. 13.15
Det forebyggende arbejde i beredskabet
Kl. 14.30
Demo af materiel
Kl. 15.00
Når noget større er på spil: Kom tæt på branden i Pindstrup
Storbranden i Pindstrup var på mange måder unik; både på det operative og ledelsesmæssige plan. Undervejs i slukningsarbejdet blev nye koncepter taget i brug, mens ledelsesstøtte og samarbejde på tværs var altafgørende under den ni dage lange indsats. Få et indblik i, hvilke overvejelser og beslutninger der blev truffet undervejs og hør om de vigtigste læringspunkter fra evalueringsrapporten hos Beredskab & Sikkerhed.

 

Kl. 16.00
TAK FOR I ÅR