Program for Årsmødet 2023

Danske Beredskabers Årsmøde 2023 har i år fokus arbejdsmiljø og på den sikre og trygge indsats for redningsberedskaberne. Det vil vores faglige program derfor også kredse om.

Programmet opdateres løbende.

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering.
Kl. 09.00-9.10
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges.
Kl. 09.15-10.00
Arenaen: Storscenen
Paneldebat: Civilbeskyttelse/samfundssikkerhed
De seneste års kriser har vist, at vi har brug for en stærk civilbeskyttelse. Trusselsbilledet ændrer sig, og det stiller krav til beredskabet.

Men hvad kommer det ændrede trusselsbillede til at betyde for befolkningen, hvilke krav stiller det til beredskaberne, og hvordan sikrer vi koordinationen på tværs af sektorerne?
Kom til paneldebat med en række aktører inden for beredskabsverdenen og høre deres bud.

I panelet er Laila Reenberg fra Beredskabsstyrelsen, Jarl Vagn Hansen fra Danske Beredskaber og Michael Zilmer-Johns, der er en del af regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet modererer debatten.

09.15-10.00
Hal A: Hjørnescenen
Når kemi har betydning for helbredet
Anne Thoustrup Saber, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil fortælle om tidligere og igangværende forskningsprojekter omhandlende kemiske arbejdsmiljøfaktorers betydning for brandfolks helbred.

Hun vil have fokus på BIOBRAND projekterne, som NFA-leder, og et PFAS-projekt, som NFA deltager i. Desuden vil hun fortælle om den nylige WHO-klassificering af arbejdet som brandmand som kræftfremkaldende for mennesker

kl. 11.00-11.45
Arena: Storscenen
Studstrup-branden set fra flere perspektiver
29 døgn tog det i september og oktober 2022 at slukke brand i en silo med 55.000 tons træpiller på Studstrupværket. Østjyllands Brandvæsen fortæller i dette oplæg på årsmødet om brandens mange arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Hvad gør man, når alle forebyggende, risikoreducerende og sikkerhedsmæssige tiltag er overholdt og branden alligevel ikke lader sig slukke?

Hvad gør man, når der mangler indsatsledere, brandfolk og droneoperatører? Hvad gør man, når manuel tømning er eneste vej til slukning, men bygningsingeniører og statikere dømmer den 660 tons tunge tagkonstruktion ude, så ingen mennesker må færdes i siloen?

I oplægget kan du høre mere om årsagen til branden og brandforløbet. Du kan høre om de mange arbejdsmiljømæssige overvejelser, om brugen af Østjyllands Brandvæsens storhændelseskoncept, og om de elementer af den kommunale krisestyring der blev anvendt.

Oplægsholderne er beredskabsinspektørerne Søren Møller, Johnny Damgaard, Anders Jensen og beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

kl. 11.00-11.45
Hal A: Hjørnescenen
Frivillighed; Hvordan udnytter vi ressourcerne bedst?
Hvis svaret er frivillige, hvad skal spørgsmålet så være?

  • Kan frivillige grupperes som en gruppe, eller må der være flere?
  • Hvilke opgaver vil frivillige kunne håndtere, og er der sammenhæng mellem tid og krav til instruktion?

Vi har et samfund, som italesætter frivillige som løsningen på mange af de velfærdsproblemer vi står overfor.

  • Er der risiko for, at frivillige er organiseret flere steder og derfor kan tælle flere gange til samme opgave?
  • Hvor meget uddannelse, vedligeholdelse, instruktion mv. kan vi tilbyde, i forhold til hvor lang tid vi kan forvente de frivillige er aktive?
  • Vil vi risikere at bruge flere penge på frivillige, end ved at organisere tjenester som man kender det fra Hjemmeværnet?

Vi sætter spot på frivillighed og har inviteret en række aktører med i et panel. Det består af:

Louise Paulsen, Røde Kors
Laurits Rauer Nielsen, Københavns Metropolhøjskole
Kristian Lykkestrand, Hjemmeværnskommandoen

Moderator er beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen.

kl. 11.45-13.15
FROKOST I HALLERNE
Kl. 13.15-14.00
Arenaen: Storscenen
Kom indenfor til indsatsen ved Field’s
Den 3. juli 2022 var en mørk dag i danmarkshistorien, da en ukendt gerningsmand sårede og dræbte flere mennesker i et masseskyderi i det københavnske storcenter.

Hændelsen betød, at Hovedstadens Beredskab stod over for en både vanskelig og stor opgave, da de kom frem til gerningsstedet som nogle af de første. Men også en opgave som man igennem flere år har forberedt sig på vil komme. Få indblik i indsatsen og de oplevelser og dilemmaer, der opstod undervejs.

Indsatsleder Magnus Mattsson fra Hovedstadens Beredskab vil være på scenen og give os indblik i hændelsen, der endte med at koste flere mennesker livet.

Kl. 15.00-15.45
Arenaen: Storscenen
Hvad skete der på Carnegie Road i 2020?
Den 15. september skete der noget, der ikke måtte ske. Der gik ild i et Bess-anlæg i Liverpool. Merseyside Fire & Rescue var de første på pletten. Opkaldet om branden kom midt om natten, og cirka et døgn senere var branden stadig ikke slukket. Få indblik i, hvad der skete på det døgn, hvor brandfolk kæmpede mod flammerne.

Nye energiformer er en udfordring for beredskaberne, og det skyldes især, at der stadig mangler viden om, hvordan man skal håndtere hændelser, der inkluderer nye energiformer.

Vi får besøg af John O’Boyle fra Merseyside Fire & Rescue, som vil fortælle om indsatsen.

15.00-15.45
Hal A: Midterscenen
Bæredygtighed på dagsordenen
Sidste år besluttede Danske Beredskaber at sætte fokus på, hvordan redningsberedskaberne kan agere mere bæredygtigt. Der blev oprettet et fagligt netværk, som allerede er kommet godt fra start.

Kom og hør med, når Netværk Bæredygtighed repræsenteret ved beredskabsdirektør Rikke Sønderriis fra Frederiksborg Brand & Redning samt Louise Lyng Boesen, beredskabschef for Bornholm Brandvæsen præsenterer deres arbejde og netværkets tanker for fremtiden.

Kl. 16.00
FYRAFTENSØL
kl. 18:30 - 00:00
Festmiddag for tilmeldte. Der bliver serveret velkomstdrink klokken 18.15 i forhallen.
09.00-9.10
Årsmødets åbner for 2. dag. Brandpunkter åbner og kan besøges.

09.15-10.00
Hal A: Hjørnescenen
Workshop – fastholdelse af deltidsbrandfolk
Hvordan motiverer og fastholder vi frivillige og deltidsbrandfolk, så de har lyst til at møde op, når det brænder på?

Deltag i workshoppen og vær med til at finde fremtidens løsninger for, hvordan både frivillige og deltidsfolk går glade på arbejde og møder op, når det virkelig gælder.

Workshoppen ledes af Dan Rasmussen fra Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation (Dbrand).

09.15-10.00
Hal A: Midterscenen
Civilsamfundet og borger i fremtidens beredskab
Med støtte fra Trygfonden har Røde Kors og Københavns Professionshøjskole gennemført et anvendelsesorienteret udviklingsprojekt om involvering af borgere i beredskabsfaglige indsatser. Et af hovedspørgsmålene har været: Hvordan kan vi på et professionelt grundlag involverer borger i beredskabsfaglige indsatser?

I dette oplæg vil vi fortælle om projektets resultater og perspektiver.

Oplægsholdere:
Mikkel Wendelboe Toft, udviklingskonsulent – Røde Kors nationale beredskab
Laurits Rauer Nielsen, lektor – Københavns Professionshøjskole.

Moderator:
Docent Nina Blom Andersen fra Københavns Professionshøjskole

Kl. 11.00-11.45
Hal A: Hjørnescenen
Nærgående borgere
Operative hændelser inkluderer  ofte nærgående borgere, der kan have en uhensigtsmæssig adfærd, der påvirker de operatives mentale trivsel. Så hvordan kan vi håndtere situationerne bedre og dermed sikre bedre trivsel for de ansatte?

Konsulent Leon Birdi og politiassistent fra Fyns Politi Mark Grossmann vil komme med gode råd og dele ud af de erfaringer, de har fra deres arbejde og konsulentvirksomhed.

Kl. 11.00-11.45
Hal A: Midterscenen
Ulykkesanalyse; fra rapport til praksisudførelse
Det er velkendt, at det kan være en risikofuld affære at gå på arbejde, når man arbejder i redningsberedskabet. Det har også været konklusionen i de arbejdsulykkesrapporter, der er blevet udarbejdet de senere år.

Så hvordan forebygger vi arbejdsulykkerne, ud fra den viden vi har om arbejdsulykker i dag. Kom og få inspiration til at forebygge i praksis.

I arbejdsulykkesrapporterne var der både repræsentanter fra redningsberedskaberne og Falck. De vil sammen udgør panelet, hvor de vil dele viden om, hvordan de har arbejdet med rapportens konklusioner sidenhen.

Hanne Riis Ketler fra Beredskabsstyrelsen giver os en indflyvning til rapporternes konklusioner. Efterfølgende vil der være en panel debat, hvor beredskabsdirektør Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst, beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen samt brandchef Bendt Trustrup fra Falck vil svare på spørgsmål.

Moderator: Bent Schultz fra Human House.

Kl. 11.45-13.15
FROKOST I HALLERNE

Kl. 13.15-14.00
Arenaen: Storscenen
Robusthed i praksis

Det sidste par år er robustheden i de kommunale redningsberedskaber blevet diskuteret i flere forskellige sammenhæng f eks Forsvarsministeriets undersøgelse fra 2019 og det efterfølgende implementeringsarbejde. Robusthed indgår bl.a. også som et emne i en kommende vejledning om risikobaseret dimensionering.

Men hvordan skaber vi robusthed i praksis? Baseret på erfaringer fra flere store og komplekse hændelser herunder branden på Grøndals Parkvej og skyderiet i Field´s belyses de faktorer der samlet set har en afgørende betydning for at skabe robusthed i praksis for at imødekomme eksisterende og fremtidige hændelser og risici.

Lyt med, når operationschef Frederik Ryber fra Hovedstadens Beredskab deler ud i den viden og de erfaringer, de har gjort.

 

13.15-14.00
Hal A: Hjørnescenen
APV’en i praksis. Hvad sker der, når Arbejdstilsynet er på besøg?

At arbejde strategisk med sin arbejdspladsvurdering kan sikre et bedre arbejdsmiljø og mindske ulykker. Men hvordan gør vi det overhovedet, når APV’ens resultater skal omsættes i praksis?

Kom med, når Flemming Søndergaard fra Arbejdstilsynet lægger vejen forbi årsmødet, og få et indblik i, hvad Arbejdstilsynet blandt andet lægger mærke til, når de er på besøg – og få nogle gode råd med hjem til arbejdspladsen.

13.15-14.00
Hal A: Midterscenen
Paradigmeskifte i norsk branduddannelse

I Norge har et nyt initiativ set dagens lys. Norge har nemlig fået en brand- og redningsskole, der betyder, at hvis du gerne vil være brandmand, så skal du altså på skolebænken i en længere periode.

Men hvad laver de så på skolen, hvilke fag undervises der i, hvordan er uddannelsen bygget op, og ikke mindst: Hvordan rekrutteres der studerende til skolen.

Karl Erik Arnesen, der er rektor på skolen, vil gøre os klogere på den norske model, når han gæster årsmødet.

Kl. 15.00-15.45
Arenaen: Storscenen
Humor på arbejdspladsen ifølge Anders Lund Madsen
Humor kan noget helt særligt. Det kan binde os sammen, men det kan også ekskludere medarbejdere. Så hvordan finder vi balancen, og hvordan kan vi bruge humor til at skabe større arbejdsglæde i hverdagen? Lyt med, når en af Danmarks “humoreksperter” slår sig løs og fortæller om den gode humor på arbejdspladsen. Vi lover, at det bliver underholdende!

Kl. 16.00
TAK FOR I ÅR!