Program for Årsmødet 2019

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering
Kl. 09.00
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges
Kl. 10.00
Hal A, Scene Nord

Fremtidens SINE

Rammerne for det kommende udbud – status på udbud af fremtidens beredskabskommunikationsnet.

Oplæg ved Jesper Kammersgaard, afdelingschef i Rigspolitiet, Lene Gisselø Maaløe, centerchef i Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet, Marie Gomard, sektionsleder i Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet, og Brian Lodahl, radiosystem ingeniør, Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet.

Moderator: Dennis Ottosen

Kl. 10:00
Hal A, Scene Vest

Hvad kan beredskabet forvente af en certificeret rådgiver?

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere officielt i kraft. Dermed påbegyndes udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling fra de kommunale myndigheder og erstattes af en ny certificeringsordning. Det betyder, at mange brandrådgivere skal certificeres og således dokumentere og kvittere for, at de valgte brandsikringsløsninger lever op til reglerne i bygningsreglementet.

DBI Certification A/S (DBIC)  er akkrediteret af DANAK til at certificere brandrådgivere til brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol.

Direktør Anders Frost-Jensen, DBI Certification A/S vil indledningsvis kort orientere om, hvad der skal til, for at blive certificeret som brandrådgiver.

Certificeret brandrådgiver Rolf Knudsen, DBI vil efterfølgende fortælle om det fremtidige grundlag for en certificeret brandrådgivers arbejde samt, hvorledes dialogen med beredskaberne kunne se ud i fremtiden.

Kl. 11.00
Hal A, Scene Nord

Er der brandfolk nok til at passe på Danmark i fremtiden?

I store dele af landet er det deltidsfolk og frivillige, der i det lokale beredskab skal stå for at slukke brande, frigøre forulykkede i færdselsuheld og på andre måder sikre borgerne.

I de senere år er det blevet vanskeligere at få nye folk til at løse denne samfundsvigtige opgave. Hvorfor? Og hvilke konsekvenser får det for borgeres, virksomheders og institutioners tryghed og skattebetaling, hvis ikke vi kan sikre et robust beredskab med deltidsfolk og frivillige i fremtiden?

Hvordan kan der evt. skaffes flere til at løse opgaverne? Skal vi se mod Tyskland, hvor borgere ’tvangsudskrives’ til at være frivillige brandfolk? Skal vi tage dialogen med virksomheder og offentlige arbejdsgivere om at bakke mere op om deres ansatte, der vil hjælpe? Eller skal vi betale, hvad det koster for at få fuldtidsfolk til stationer med selv meget få årlige udrykninger?

Danske Beredskaber, Beredskabsforbundet, Dansk Erhverv og Kommunernes Landsforening diskuterer, hvordan fremtiden personale- og rekrutteringsmæssigt ser ud for beredskabet.

Debatpanelet vil bestå af Jarl Vagn Hansen, Danske Beredskaber, Kenneth Muhs, Kommunernes Landsforening, Jan Johansen, beredskabsordfører for Socialdemokratiet og præsident i Beredskabsforbundet, Sanne Urbak Rasmussen, CSR-afdelingsdirektør i IBM Danmark, samt deltidsbrandmand hos Falck Bornholm, Kristine Grønbech Jensen.

Moderator: Lisbeth Davidsen, TV 2 News

Kl. 12.00
Frokostbuffet
Kl. 13.00
Hal A, Scene Nord

Hvad er status med robusthedsanalysen?

Information om og status for arbejdet med rapporten om de kommunale beredskabers robusthed.

Jakob Vedsted Andersen, Hovedstadens Beredskab, Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab, og Erling Friis Poulsen, Kommunernes Landsforening

Kl. 13.00
Hal A, Scene Vest

Hvilke udfordringer medfører sikkerhedshændelser for beredskabet?

Med afsæt i både nationale og internationale erfaringer ser vi blandt andet på, hvad der kendetegner sikkerhedshændelser.  Hvad er erfaringerne fra de beredskaber, der har prøvet det? Hvad er de primære udfordringer for beredskabet – kan vi blot arbejde på samme måde, som vi kender fra hverdagen, eller er vi nødt til at tilpasse os? Kan beredskabet gøre en forskel – i givet fald hvilken? Hvor sikkert er sikkert nok – og er det op til politiet at afgøre, hvad der er sikkert nok for os?

Oplæg ved Magnus Mattsson, Udvikling og Strategi, Hovedstadens Beredskab

Kl. 14.00
Hal A, Scene Vest

Operative bindinger – hvad gør det for vores fremtidige planlægning?

Nyt BR18 og ny vejledning om indsats i taktisk traditionelt byggeri betyder væsentlige ændringer i beredskabets muligheder for operative indsatser. 1. januar 2020 ophører den tekniske sagsbehandling, og traditionelt byggeri kan nu blot opføres uden beredskabets involvering. Det betyder, at man er nødt til at regne efter, om man hjemme i beredskabet har udstyr og materiel, der kan leve op til fx afstand til bygning, tryk på pumper osv. for det nye standardiserede byggeri. Samtidig kan det utraditionelle byggeri betyde aftaler om særlige vilkår, der for tid og evighed giver en operativ binding, som skal noteres og huskes ved kommende indsats.

Er beredskaberne klar og dimensioneret til den nye fremtid?

Oplæg ved Rasmus Storgaard Petersen, Netværk Forebyggelse/Beredskab ØST

Kl. 15:00
Arena

Når ekstremt vejr bliver normalen

(Oplæg på engelsk)

I USA har man allerede indrettet sig efter vind og vand i store mængder og håndterer jævnligt ekstremt vejr i relation til befolkningen og infrastrukturen.

Hvad har man særligt fokus på? Og er der viden, der er værd at tage til sig i Danmark – hvor fremtidens vejr bliver mere ekstremt?

I september 2018 hærgede orkanen Florence i flere dage og ramte blandt andet beredskabets egen infrastruktur på North Carolinas kyst. Kom og hør hvordan udfordringerne før, under og efter hændelsen har givet erfaringer til det lokale beredskab.

Oplæg ved asst. Chief Frank Blackley, Wilmington Fire Department, North Carolina (USA)

Kl. 17.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat lukker
Kl. 19.00
Festmiddag
Kl. 21.30
Temacafeer åbner
Kl. 09.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat åbner
Kl. 10.00
Hal A, Scene Vest

Fire beredskabschefer

Hvilke udfordringer venter beredskaberne omkring mangfoldig rekruttering?

Et år er gået, siden vi debatterede ”Mere mangfoldighed i beredskabet – hvordan rekrutterer og fastholder vi kvindelige samt minoritetsetniske brandfolk?”, og i november 2018 blev konferencen Nordic Conference on Gender Equality and Diversity within the Nordic Fire and Rescue Services afholdt i Sverige med et stort dansk fremmøde. Efterfølgende forsikrede både Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen om, at fokus på diversitet i beredskabet også i fremtiden skulle have høj prioritet, men hvor er vi nu et år efter?

Hvordan sikrer vi, at vi rent faktisk løser opgaven, og det ikke blot bliver ved skåltalerne?

Deltag i en spændende debat, hvor vi sammen med paneldeltagerne lægger hovedet på blokken i forhold til, hvordan vi sikrer diversitet i beredskabet.

Deltagere: Jarl Vagn Hansen, Danske Beredskaber, Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen, Niels Bonde Jensen, Beredskabsforbundet, Max Andersen, Falck Danmark Brand

Moderator: Sanne Søndergaard, journalist og debattør

Kl. 11:00
Hal A, Scene Nord

Hvordan håndterer vi indsatser på elbiler og batteribanker (litiumbatterier)?

På trods af en stigning af elbiler og batteribanker i huse og virksomheder er der ingen eller kun sparsom lovgivning på området i Danmark.

Hvordan er beredskabets indsatsmuligheder på el-biler og batteribanker i huse?

Debat mellem Nikolaj Marquart fra Beredskab Øst, Allan Skovlund fra Hovedstadens Beredskab, Petra Andersson fra RISE Safety and Transport/Fire Resarch, Bjarne Johnsen fra Teknologisk institut, Alex Jakobsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Lars Søllingvraa Niemann fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kl. 11:00
Hal A, Scene Vest

Den internationale indsats

Beredskabsstyrelsens internationale pulje og de kommunale beredskabers muligheder for at deltage og bidrage

Oplæg ved BRS

Kl. 12.00
Frokostbuffet
Kl. 13:00
Arena

Branden i Grenfell Tower

(Oplæg på engelsk)

Den 14. juni 2017 brændte det 24 etager og 70 meter høje bolighøjhus Grenfell Tower i London. Mindst 71 mennesker mistede livet i branden, der hurtigt spredte sig fra en af de nederste etager i bygningen.

Hundredvis af brandfolk og 45 brandbiler blev indsat til at slukke branden. Man skønnede, at der på tidspunktet for branden befandt sig op til 600 personer i de 120 lejligheder (med et eller to soveværelser).

Efterforskningen viste, at branden var startet i et defekt køleskab i en af højhusets lejligheder. Brandspecialister konkluderede i 2018, at den altafgørende årsag til brandens katastrofale omfang var en nylig renovering af huset, der havde medført, at facaden var uden brandmodstandsevne.

Hør hvordan katastrofen blev håndteret – og efterfølgende har haft betydning.

Oplæg ved Deputy Assistant Commissioner Dave O’Neill, London Fire Brigade (Storbritannien)

14:00
Arena

Bestseller Tower

Højhus i Brande på 320 meter – hvad giver det af opgaver for det lokale beredskab og for den kommunale forvaltning – og hvilke overvejelser giver det politisk?

Oplæg ved Brand og Redning MidtVest, Michael Jacobsen, Ikast-Brande Kommunes borgmester, Ib Lauritsen, og planchef Karina Kisum Jensen

Kl. 15:00
Hal A, Scene Vest

IC Lyn 210 mod Københavns Lufthavn

2. januar 2019 indtraf den mest dødelige togulykke i tredive år i Danmark. InterCityLyn 210, bestående af to IC4-togsæt på vej fra Aarhus (afgang kl. 5.19) til Københavns Lufthavn (planlagt ankomst kl. 9.04), blev ramt af en eller flere dele fra et modkørende godstog fra DB Cargo Scandinavia umiddelbart efter afgang fra Nyborg kl. 07.30.

Hvordan gik indsatsen? Hvad er værd at lære fra indsatsen?

Oplæg ved myndighedschef hos Beredskab Fyn, Mikael Enevold Pedersen, der var i LBS under indsatsen, og indsatsleder hos Beredskab Fyn, Jesper Domar Rossen, der var indsatsleder på lavbroen.

Kl. 17.00
Brandpunkter og årsmødesekretariat lukker. Årsmødet afsluttes