Program for Årsmødet 2021

Nedenfor ses det foreløbige program for Danske Beredskabers Årsmøde 2021.

Vi gør venligst opmærksom på, at der af kendte samfundsgenerelle årsager er forbehold omkring flere af de planlagte oplæg. Situationen betyder også, at vi i år ikke har satset på fysisk deltagelse fra udenlandske oplægsholdere. Det håber vi på forståelse for. Ikke alle oplæg er endnu endeligt bekræftet.

Kl. 08.00
Årsmødesekretariat åbner for ankomst og registrering
Kl. 09.00
Officiel åbning af Årsmødet. Brandpunkter åbner og kan besøges
Kl. 09.15
Scene 1 Administration. Udbud og rammeaftaler.
Hvordan får vi de bedste aftaler? Skal alle binde sig til samme aftaler og behov? Hvad er konsekvenserne for beredskabet ved at være en del af Forsvarets indkøb? Procesplan, stakeholders, vedtægter (hvad skal omkring bestyrelse og/eller beredskabskommission), jura, fordele/ulemper ved rammeaftale, hvad vi gør godt i dag og hvad kan vi gøre bedre i fremtiden. Paneldebat om udbud, om fælles indkøb mv. I panelet: Karen Bak Aastrup (Brigadechef, Beredskabsstyrelsen), Christian Ishøj (vicechef, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse), Annelouise Dalgaard Pedersen (Horten), Bent H. Hansen (Specialkonsulent i Strategisk Indkøb i Hovedstadens Beredskab) og Torben Groos (operativ chef, Brand & Redning Sønderjylland). Moderator: Rasmus Storgaard Petersen, Beredskab Øst.
Kl. 09.15
Scene 2 Operativ. Droneflyvning, har vi styr på formalia?
Droner og moderne droneteknologi bliver en mere og mere integreret del af beredskabets indsatser. Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en ny driftshåndbog for droneflyvning. Det er resultatet af en proces med mange læringspunkter, også med relevans for andre beredskaber. Håndbogen skal sikre at flyvninger sker efter gældende regler og at dronepiloterne vedligeholder deres kompetencer. I indlægget vil der blive sat fokus på de situationer, hvor beredskabet anvender droner, og hvordan man sikrer driften gennem faste procedurer. Indlægget vil lægge op til debat og spørgsmål, ligesom den nye driftshåndbog vil blive lanceret og uddelt. Indlægget holdes af områdeleder Simon Kjærgaard, Hovedstadens Beredskab, der også har været Danske Beredskabers repræsentant i det nationale arbejde med at skabe regler og rammer for brug af droner. Driftshåndbogen vil blive uddelt og vi forventer at kunne demonstrere dronekøretøj og droneflyvning udendørs.
Kl. 09.15
Storscenen Uddannelse. Fremtidens kompetencekrav.
Hvordan skal fremtidens uddannelse af indsatsledere, holdledere og brandfolk se ud? Hvilke behov og ønsker er der, og hvilke krav bør der stilles?
Hvordan skaber vi den bedste operative uddannelse i beredskaberne i fremtiden?
Uddanner vi i de operative kompetencer som er krævet i dagen beredskab.
Er indholdet i uddannelsen til brandmand, holdleder og Indsatsleder tidssvarende til et moderne, innovativt beredskab, hvor nye bygningstyper bliver ved med at skyde frem, hvor transportformerne forandres og hvor risikoen for større skader og store indsatser stiger? Vi laver en workshop med involvering af salen, for sammen at pege på fremtidens uddannelse.  Loa Gottlieb er facilitator, og andre relevante uddannelsesaktører giver korte input fra scenen. Efterfølgende vil resultatet blive overdraget til Uddannelsesudvalget i Danske Beredskaber, til det fremtidige arbejde med at forme beredskabets operative uddannelser i fremtiden.
Kl. 10.30
Demo-område Fremtidens beredskab.
Den grønne omstilling kommer også til beredskabet. Indsatskøretøjer på alternative drivstoffer får således også snart plads i garagerne. Rosenbauer og RK Brand &Teknik demonstrerer en verdensnyhed i form af deres nyeste version af en elektrisk drevet autosprøjte (RT) med opdateret teknologi. RT er opbygget fra bunden med det formål at være en elektrisk drevet men fuldt funktionel autosprøjte.
kl. 11.00
Scene 2 Operativ Anvendelse af digitale undervisningsplatforme

Beredskaberne ser i dag et øget behov for at udvikle sig på den digitale undervisningsplatform, samt arbejde med motivation og udvikling imellem de ordinære kurser og uddannelser. Vi stiller derfor spørgsmål til om den digitale platform kan være et digitaliseret forberedelsesforløb? Kan den være adgangsgivende for de ordinære kurser?

I vores panel vil repræsentanter fra Dapuc, FAK, UNI og Beredskab Fyn præsentere en kort oplæg om deres anvendelse af digitale værktøjer, efterfuldt af en debat med salen omkring fremtidens muligheder for en bredere fælles anvendelse i beredskabet

– præsentation af systemer

– Læringsmæssige gevinster & udfordringer

– Implementering og proces

Moderator: Jesper Sloth Hesselberg

kl. 11.00
Storscene Krisestyring og Operativ

Nu kender vi COVID-19. Men hvad bliver det næste? Og hvordan kan vi dels forberede os, dels agere ved en fremtidig indsats under biologisk pres?

Hør om potentiel bioterror, fremtidens biologiske trusler og kommende udfordringer indenfor biologi og beredskab.

Oplæg ved Center for Biosikring og Bioberedskab

kl. 11.45
Frokost i hallerne
Kl. 13.15
Storscenen Operativ. Nordisk virtuelt planspil.
Med udgangspunkt i en case med en hændelse, får fire nordiske hold med hver tre udvalgte ISL til opgave at give input til indsatsen. Vi styrker på denne måde videndeling og inspiration på tværs af de nordiske grænser, og giver indblik i og inspiration til indsatstaktik, materiel og ledelse ud fra sammenlignelige men forskellige rammer. De fire hold får præsenteret hændelsen kort før oplæggets begyndelse på scenen, og mens de finder indsatsløsninger, får salen samme præsentation. Herefter melder de fire hold ind med deres overvejelser, og der bliver tid til input fra sal og andre hold. Oplægget afholdes på de skandinaviske sprog.
Kl. 14.30
Demo-område Fremtidens beredskab.
Brugen af moderne teknik i forbindelse med uddannelse vinder indpas flere steder. Det kan også være fremtiden i beredskabets uddannelse. EVRT er et unikt VR-baseret træningssystem, der giver mulighed for at træne færdigheder som ambulanceleder, indsatsleder SUND, indsatsleder POLITI eller indsatsleder BRAND. Med VR-simulations-træning får du direkte sparring og feedback på dine handlinger og de beslutninger, du træffer under pres ved større, særlige hændelser. Se demonstration af uddannelsestrailer med Virtual Reality-øvelser.
Kl. 15.00
 Scene 2 Operativ.
Udfordringer med naturgas under indsats. Oplæg om Evida, gas og sikkerhed, viden om gasledninger mv. Evida er Danmarks nye gasdistributionsselskab, og et resultat af en fusion mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution. Evida ejer, driver og vedligeholder gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. 400.000 private kunder og erhvervsvirksomheder får leveret gas til opvarmning og produktion, og den forsyningssikkerhed skal være intakt. Hør om Evidas beredskabsplan, budskaber om ”Pas på gasledningerne” og ”Forholdsregler ved gasudslip” vil være i centrum. Oplæg ved Per Persson, tilsynschef og beredskabskoordinator, Evida.
Kl. 15.00
Storscenen Krisestyring.
Kommunal krisestyring, beredskabsplanen (§25-planen i kommunerne) og sundhedsberedskabsplanen. Samspillet mellem planer, kommuner, KL og NOST’en. Egne erfaringer, hvad virker og hvad kan forbedres, set med KL briller. Oplæg ved direktør Laila Kildesgaard, KL. Moderator: beredskabsdirektør Morten Sønderby Sørensen, Beredskab & Sikkerhed
Kl. 15.45
Demo-område Fremtidens beredskab. Fælles øvelse og samtræning

Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab demonstrerer containerbaserede øvelsesmoduler, som i dag anvendes på tværs og i fællesskab mellem de to beredskaber. Der vil være en indsatsøvelse med deltagelse af Beredskab FYN på en særlig kemiøvelsescontainer.

Kl. 16.00
Fyraftensøl 

Tid til at nyde en øl sammen med andre udstillere og gæster

Kl. 09.15
Scene 1 Forebyggelse. Midlertidige arrangementer anno 2021. Kan ansøgerne navigere i de nye regler og får de tilfredsstillende sagsbehandling? Er der tilstrækkeligt klare definitioner af myndighedernes rolle ifm. de forskellige arrangementer? Brandvæsenets planlægning i forbindelse med større arrangementer i sammenhæng med andre myndigheder. Oplæg om samspil og udfordringer, med deltagere fra kommunale redningsberedskaber, kommune, politi m.fl.

Holdet består af: Line Mosfeldt- arrangør fra Jelling Musikfestival, Christian Sejlund- arrangør fra Grøn koncert, Gerard Hekkelman- Fyns Politi, Peter Mainz Bendtsen – Niras , Nicolai Clausen- operativ afdeling Beredskab Fyn, Mette Bebe Brenda- byggemyndighed i Vejle kommune.

Moderator: Arne Christensen, TrekantBrand

Kl. 09.15
Scene 2 Operativ. Øvelser med udbytte.
Vi har alle brug for øvelser, på manuelt som på strategisk niveau.
Region Midtjylland havde for nogle år siden ikke en plan eller et koncept for øvelser inden for det præhospitale område. Hør hvordan regionen har grebet opgaven an med at få opbygget et øvelseskoncept. Hvad var tankerne bag, hvordan har de opnået opbakning, hvad er gennemført og hvor vil Region Midtjylland gerne hen med deres øvelsesaktivitet. Oplæg med Lone Kibsgaard, specialkonsulent, Afdeling for Sundhedsberedskab, øvelsesansvarlig fra Region Midtjylland.
Kl. 09.15
Storscenen Internationalt.
I 2021 begynder den fælles europæiske ledelsesuddannelse, Officers Leadership and Development Program (OLDP). Danske ledere fra de kommunale beredskaber vil få mulighed for at deltage sammen med europæiske kolleger, men hvad kan vi forvente? Oplæg og præsentation af programmet ved Jakob Vedsted Andersen, medlem af Federation of European Fire Officers Management Board, med ansvar for uddannelse og ledelse.
Kl. 10.30
Demo-område Fremtidens beredskab.
Beredskabsstyrelsen fremviser specialberedskaberne, herunder HAZMAT-beredskabet, NUC-målebil, EOD – SIS – CBB mm.
Kl. 11.00
Scene 1 Forebyggelse og Operativ.
Den teknologiske udvikling går stærkt, og energilagring i batterier bliver mere og mere udbredt. Det giver nogle problemstillinger for indsatsmandskabet ved brand og ulykker, hvor bl.a. elbiler er involveret. Hvad ved vi nu, og hvordan planlægges der for og håndteres indsatser med brand i batterier, og hvilke udfordringer skal beredskaberne være særligt opmærksomme på inden for arbejdsmiljø, taktik, uddannelse og materiel? Paneldebat med Frederik Prytz-Grønfeldt (Beredskabsstyrelsen), Nikolaj Marquart (Beredskab Øst),  og Jesper Wedel Jensen, (MOE). Rasmus Storgaard Petersen som ordstyrer.
Kl. 11.00
Scene 2 Operativ.
Robotter – hvad kan de i dag? Hvor langt er vi i brugen af ny teknologi til hjælp for beredskabet? Teknologisk mediation, kunstig intelligens og innovation er med til at forandre mulighederne fremadrettet – også i beredskabet. Kan vi lære fra andre operative enheder, fx Forsvaret? Oplæg ved Andreas Graae, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet.
Kl. 11.45
Frokost i hallerne
Kl. 13.15
Scene 1 Rekruttering. Den store fordomsquiz.
De sidste år er scenen blevet skabt for at tale om mangfoldighed og ligestilling i Beredskabet. Meget er sket siden 2018, men vi er endnu ikke i mål. Så spil med, når der skal dystes mellem ”pigerne og drengene”, hvor du sammen med ledere i beredskabet tager temperaturen på dine egne samt andres fordomme. Vi har et glimt i øjet og et smil på læben, når vi stiller skarpt på vores holdninger om køn, faglighed, etnicitet, seksualitet med mere, og hvem ved, måske bliver vi overraskede? Quizzen er interaktiv og du bedes derfor downloade app’en Kahoot inden legen begynder, så du kan spille med. Muneeza Rosendahl og Tim Simonsen (begge medlemmer af Danske Beredskabers Mangfoldighedsgruppe) er quizmastere.
Kl. 13.15
Scene 2 Krisestyring.

Tværsektoriel koordination i Corona-udfordringerne. Rigspolitiet beretter om koordination i krisestyringen, og om samarbejdet og opskaleringen i den nationale operative stab (NOST). Hvad har Rigspolitiet oplevet i samarbejdet gennem krisen? Oplæg med Peter Ekebjærg Chefpolitiinspektør for Politiområdet.

Kl. 14.30
Demo-område Fremtidens beredskab.
Brandslukning i svært fremkommelige eller giftige miljøer kan i stigende grad klares af robotter. Se nyeste robotteknologi fra Milrem, der på en demonstrationsbane viser kapaciteten på sin nyest udviklede robotslukker.
Kl. 15.00
Storscenen Internationalt.
Omkring nytår 2019/2020 var Australien hærget af mange og store natur- og skovbrande. Mandskab og materiel hos beredskabet blev strakt til det yderste. Umiddelbart efter kom Corona, og ved det seneste nytår er kontinentet blevet ramt af rekordmængder nedbør med store oversvømmelser i et større omfang end set i 50 år. Vi hører om de logistiske og taktiske udfordringer i at koordinere så mange samtidige, kontinuerlige og store hændelser. Hvordan blev indsatser og ressourcer prioriteret, hvordan er det at være ansvarlig for at styre logistikken med så mange samtidige hændelser, hvordan man kan bevare overblikket over tingene, og hvordan påvirker presset fra politikere, medier og offentligheden beslutningerne? Emner som disse og lignende får vi belyst fra Stuart Ellis, der er chef for AFAC, der koordinerer beredskabets ressourcer nationalt. Oplæg på engelsk, via videolink. Oplæg ved Stuart Ellis, CEO, AFAC – Australian National Council for fire, emergency services and land management
Kl. 15.45
Demo-område Fremtidens beredskab. Demonstration af principperne for håndtering af brand i el-bil ved anvendelse af brandslukningsrobot (LUF) og brandsluknings-container. Brandslukningsrobot vises i anvendelse sammen med termisk drone.
Kl. 16.00
Tak for i år