Udstilling

Sparekassen Fyn Arena

Arenaen vil danne ramme om udstillingen for mere pladskrævende, støjende og tungt materiel. Standene kan lejes i to størrelser;
50 kvadratmeter: Standen er som udgangspunkt 5×10 meter.
60 kvadratmeter: Standen er som udgangspunkt 6×10 meter.
begge standes kvm kan justeres efter behov, ved direkte kontakt til post@danskeberedskaber.dk
Disse typer stande bliver forsynet med strøm (udstiller betaler forbrug) og vil være afgrænset med et omrids på gulvet. Det er ikke tilladt at opstille vægge, men udstillerne må opstille telte, egne roll ups m.m.

OCC, Arena, nummereret standplan

Oversigt

Hal A

Denne hal vil rumme udstillingen for de udstillere, der ikke har pladskrævende eller tungt materiel med på Årsmødet. Standene er som udgangspunkt seks meter bredde og tre meter dybe. Bliver pladsen for trang, kan tilkøb ske i 3×3 meter, såfremt det er logistisk muligt. Vi tager forbehold for dette.

OCC, Hal A, nummereret standplan

Udendørs udstilling

OBS: Billedet er fra sidste års udstilling 

Vi udbyder en række udendørsstande til udstillere, der har særlig stort materiel med som fx kraner, eller som ønsker at demonstrere pladskrævende eller larmende udstyr. Standene kan købes ved at kontakte os på post@danskeberedskaber.dk, og prisen aftales ud fra jeres individuelle pladsbehov.

OCC, udendørs udstilling 

Temacafeer

Vi udbyder en række temacafeer (lokale 2, 6, 7, 8, 9, 10) onsdag aften, hvor udstillere kan invitere årsmødedeltagerne indenfor i deres egen temacafé fra klokken 21.30. Udstiller lejer lokalet og står herefter selv for, hvilke aktiviteter og underholdning der skal foregå i den valgte temacafé. Der annonceres og reklameres for temacaféens indhold i årsmødeprogrammet, ligesom udstiller frit må reklamere for temacafeen samt indbyde oplægsholdere, deltagere og gæster.

Ligeledes etablerer vi på udendørsarealet udenfor indgangen til de to haller et særligt demonstrationsareal, hvor vi har inviteret en række udstillere med særligt materiel. Det er primært innovativt og nyskabende materiel, der peger fremad mod nye måder at indsætte, uddanne og planlægge på. Det er fx indenfor innovative operative tiltag, grøn omstilling, virtuel uddannelse, robotteknologi osv.
Det udstillede materiel vil være en del af årsmødets udstilling, som kan besøges begge dage, men der vil også på fastsatte tidspunkter være korte demonstrationer af materiellet. Det er Danske Beredskaber der vurderer hvem der skal udstille på dette areal, men er man interesseret og har konkret forslag til noget der kan fremvises her, er man velkommen til at kontakte sekretariatet.

OCC, lokaler

Priser

Du kan finde priser her.

Betingelser

Du kan læse betingelser for stand- og lokaleleje for Årsmødet her.
Du kan læse betingelser for annoncering i forbindelse med Årsmødet her.

Regler og retningslinjer

Læs Odense Congress Centers regler og retningslinjer 1-4 her.