Udstilling

Sparekassen Fyn Arena

Arenaen vil danne ramme om udstillingen for mere pladskrævende og tungt materiel. Standene kan lejes i to størrelser; 50 kvadratmeter og 60 kvadratmeter. Disse typer stande bliver forsynet med strøm (udstiller betaler forbrug) og vil være afgrænset med et omrids på gulvet. Det er ikke tilladt at opstille vægge, men udstillerne må opstille telte, egne roll ups m.m.

OCC, Arena, nummereret standplan

Hal A

Denne hal vil rumme udstillingen for de udstillere, der ikke har pladskrævende eller tungt materiel med på Årsmødet. Standene er som udgangspunkt seks meter bredde og tre meter dybe. Bliver pladsen for trang, kan tilkøb ske i 3×3 meter, såfremt det er logistisk muligt. Vi tager forbehold for dette.

OCC, Hal A, nummereret standplan

Udendørs udstilling

Vi udbyder en række udendørsstande til udstillere, der har særlig stort materiel med som fx kraner, eller som ønsker at demonstrere pladskrævende eller larmende udstyr. Standene kan købes ved at kontakte os på post@danskeberedskaber.dk, og prisen aftales ud fra jeres individuelle pladsbehov.

OCC, udendørs udstilling (2019)

Temacafeer

Vi udbyder en række temacafeer (lokale 2, 6, 7, 8, 9, 10) onsdag aften, hvor udstillere kan invitere årsmødedeltagerne indenfor i deres egen temacafé fra klokken 21.30. Udstiller lejer lokalet og står herefter selv for, hvilke aktiviteter og underholdning der skal foregå i den valgte temacafé. Der annonceres og reklameres for temacaféens indhold i årsmødeprogrammet, ligesom udstiller frit må reklamere for temacafeen samt indbyde oplægsholdere, deltagere og gæster.

OCC, lokaler

Priser

Du kan finde priser her.

Betingelser

Du kan læse betingelser for stand- og lokaleleje for Årsmødet her.
Du kan læse betingelser for annoncering i forbindelse med Årsmødet her.

Regler og retningslinjer

Læs Odense Congress Centers regler og retningslinjer 1-4 her.