Udstilling

Sparekassen Fyn Arena

Arenaen vil danne ramme om udstillingen for mere pladskrævende og tungt materiel, som de tidligere år har fundet sted udendørs. Standene kan lejes i to størrelser; 50 kvadratmeter og 60 kvadratmeter. Disse typer stande bliver forsynet med strøm (udstiller betaler forbrug) og vil være afgrænset med et omrids på gulvet. Det er ikke tilladt at opstille vægge, men udstillerne må – på linje med reglerne for udendørsstande de tidligere år – opstille telte, egne roll ups m.m.

OCC, Arena, nummereret standplan

Hal A

Denne hal vil rumme udstillingen for de udstillere, der ikke har pladskrævende eller tungt materiel med på Årsmødet. Standene er som udgangspunkt seks meter bredde og tre meter dybe. Bliver pladsen for trang, kan tilkøb ske i 3×3 meter, såfremt det er logistisk muligt. Vi tager forbehold for dette.

Bemærk at én stand svarer til to ‘felter’ på standplanen. Ved tilmelding skal I derfor angive to numre pr. ønske til stand.

OCC, Hal A, nummereret standplan

Temacafeer

Vi udbyder en række temacafeer (lokale 2, 6, 7, 8, 9, 10) onsdag aften, hvor udstillere kan invitere årsmødedeltagerne indenfor i deres egen temacafé fra klokken 21.30. Udstiller lejer lokalet og står herefter selv for, hvilke aktiviteter og underholdning der skal foregå i den valgte temacafé. Der annonceres og reklameres for temacaféens indhold i årsmødeprogrammet, ligesom udstiller frit må reklamere for temacafeen samt indbyde oplægsholdere, deltagere og gæster.

OCC, lokaler

Priser

Priser vil tilgå denne side, så snart disse er parat.

Du kan finde priser for 2018 her.

Betingelser

Her vil information om Danske Beredskabers betingelser for stand- og lokaleleje samt annoncering under Årsmødet 2019 komme, så snart disse er parat.

Du kan læse betingelser for stand- og lokaleleje for  Årsmødet 2018 her.
Du kan læse betingelser for annoncering i forbindelse med Årsmødet 2018 her.

Regler og retningslinjer

Læs Odense Congress Centers regler og retningslinjer 1-4 her.