Konferencested

Årsmødet 2022 afholdes i Odense med Odense Congress Center som ramme for to spændende dage med faglige indlæg og udstilling.

I Odense Congress Center er det muligt at samle alle Årsmødets aktiviteter. Vi er således overbeviste om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtig gode forhold. Læs mere om Odense Congress Center her.

Brandpunkterne placeres i Sparekassen Fyn Arena og Hal A, der er beliggende umiddelbart ved siden af hinanden. Udstillinger med særligt pladskrævende behov og særligt tungt materiel er placeret i arenaen.

På parkeringsarealet langs Hal C vil der blive plads til demonstrationer af noget af materiellet fra arenaen, der ikke passer til indendørs demonstration, eksempelvis på grund af støj, fare for materielspredning eller andet.