Slider

SE PROGRAM

Årsmødet 2020 aflyses

Danske Beredskaber beklager, men vil ikke risikere de deltagendes sikkerhed og beredskabets fortsatte drift De seneste dage har Danske Beredskaber nøje fulgt de nye signaler fra de relevante myndigheder i relation til status for genåbning af Danmark. Regeringen har meldt ud, at der alligevel ikke ændres på forsamlingsreglerne som ellers forventet, sundhedsmyndighederne er kommet med oplysninger om stigende smittetryk, der

Læs mere

Vi regner fortsat med at Årsmødet 2020 gennemføres

Efter Regeringens seneste beslutning den 6. august om, at der ikke lempes yderligere på forsamlingsreglerne, har vi naturligvis overvejet og undersøgt om det får betydning for Årsmødet. Det korte svar er: Det gør det ikke! Hallerne i OCC er omfattet af de samme regler, som gælder for storcentre. Dvs. kravet er et bestemt antal kvadratmeter pr. person. I de to

Læs mere

Storbyggerier stiller nye krav til beredskaberne

Skyskraberen Bestseller Tower er på tegnebrættet i Brande, men spørgsmålet er, om danske beredskaber er gearet til den slags storbyggerier. Branden Grenfell Tower i London i 2017 var et eksempel på, hvilke krav der stilles til mandskab og materiel, når der udbryder brand i en høj og svært tilgængelig bygning. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Branden i Grenfell

Læs mere

Brand i elbiler og batteribanker til debat på Årsmødet

På trods af en kraftig stigning i antallet af elbiler og husstandsbatterier i Danmark mangler beredskabet fortsat viden om de indsatstaktiske muligheder i tilfælde af brand. På Danske Beredskabers årsmøde diskuterede batterieksperter og beredskabsfolk, hvordan vi skaber et sikkert miljø for brandfolkene, når de skal slukke brand i elbiler og batteribanker. Af Cecilie Hedegaard Petersen, chp@danskeberedskaber.dk Både på og foran

Læs mere

Fire beredskabschefer debatterede mangfoldighed i beredskabet

Hvis der fremover skal rekrutteres brandmænd fra flere forskellige befolkningsgrupper, så kræver det en helt ny fortælling om beredskaberne. Årsmødet tog debatten om, hvordan beredskaberne rykker ud med større diversitet. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Tallene har længe talt deres eget tydelige sprog. 95 procent af de brandfolk, der i dag er engageret i de danske beredskaber, er

Læs mere

Besøg og læs nyheder

Følg os på sociale medier

Vigtige datoer i 2021

Kommende årsmøder

202125.-26. august

Oplev stemningen i 2019

Interessemedlemmer

Danske Beredskaber,

H. C. Andersens Boulevard 23, 3.

DK-1553 København V.

Tlf. 3137 8805

-

Email her

-

Om Cookies