Årsmøde 2022: Fokus på FN’s Verdensmål

Den 28. marts afholdt Danske Beredskaber udstillermøde forud for årsmødet, der finder sted den 24. og 25. august 2022. Potentielle og tidligere udstillere var inviteret til en dialog omkring, hvordan vi kan skabe de bedste rammer og forudsætninger for dette års beredskabsmesse. Netop nu er Danske Beredskaber i gang med at se på, hvordan det er muligt at skabe et

Læs mere

Årsmødet 2022: Udstillermøde den 28. marts 2022

Mandag den 28. marts inviteres potentielle udstillere indenfor til en dag, hvor der sættes fokus på Danske Beredskabers Årsmøde 2022. Hos Danske Beredskaber er vi allerede i fuld gang med planlægningen, men for at sikre, at det bliver en succes, har vi brug for input fra udstillerne, som udgør en meget stor del af det samlede årsmøde. Mødet bliver afholdt

Læs mere

Oplæg om udbud og indkøb i det offentlige

Kom til møde om udbud og indkøb i det offentlige den 9. november i Odense Congress Center fra 13.30-16.00. Beredskaberne er en del af den offentlige sektor og indkøber hvert år for store beløb. Mange af indkøbene er underlagt udbudsreglerne. Salg til det offentlige sker derfor inden for en række juridiske rammer, der kan virke som en hindring eller svære

Læs mere

Beredskaberne tager fordoms-temperaturen

Skal beredskaberne lykkes med at skabe større mangfoldighed og lillestilling, må der tages nye midler i brug. På Danske Beredskabers Årsmøde åbnede en velbesøgt ’fordomsquiz’ for en dialog med et glimt i øjet   Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg ”Hvordan vil du have det med, at der hænger kalendere med letpåklædte kvinder på brandstationen?” Spørgsmålet fylder det meste

Læs mere

Fremtidens teknologier indtager årsmøde

 – Det her er kun startskuddet på en rivende udvikling, lyder det fra en af udstillerne på Danske Beredskabers Årsmøde    Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Fjernstyret vandkanon, droner med termiske kameraer og et el-drevent slukningskøretøj. Det skorter ikke på eksempler på teknologiske landvindinger på Danske Beredskabers Årsmøde, hvor perspektiverne i innovative løsninger for beredskaberne i år står

Læs mere

Statsministeren retter dybfølt tak til beredskaberne

Mette Frederiksen (S) stod for festtalen under den store middag til Danske Beredskabers Årsmøde. Hun opfordrede tilhørerne til at tage aktivt del i debatten om, hvordan fremtidens beredskab skal se ud      Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Der blev kigget en ekstra gang blandt de godt 300 deltagere til Danske Beredskabers Årsmøde, da det gik op for

Læs mere

Danske Beredskabers hæderslegat 2021 er onsdag uddelt til 19-årige Henrik Nørr fra København

Danske Beredskabers hæderslegat uddeles årligt til en person, der har udvist usædvanligt mod og handlekraft, og har tilsidesat hensynet til sig selv for at redde andre. Den 19-årige Henrik Nørr fra København er onsdag blevet tildelt Danske Beredskabers hæderslegat 2021 for med usædvanligt mod og handlekraft at have reddet menneskeliv. Henrik var blevet indstillet til hæderen af Hovedstadens Beredskab, på

Læs mere

Så er der dømt Counter-strike for beredskaberne

Fire nordiske indsatshold kaster sig lige nu ud i et hæsblæsende, virtuelt planspil på Danske Beredskabers Årsmøde i Odense. Målet er videndeling og inspiration på tværs af grænser og et kig ind i teknologiens muligheder i træningen af den optimale indsats. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg De skyder ikke med patroner, men med vand. Og målet er ikke

Læs mere

Så er dørene åbnet til Danske Beredskabers Årsmøde 2021

Udstillerne er klar, gæsterne er kommet, og Nordfyns borgmester, Morten Andersen, samt Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, har budt velkommen til Danske Beredskabers Årsmøde 2021. I sin åbningstale pointerede Morten Andersen, at det føltes lidt som første skoledag, hvor der står mange børn og forældre og er spændte på, hvad det er, der venter indenfor, når rejsen begynder mod

Læs mere

Formandens beretning til Danske Beredskabers Årsmøde 2021

Så er Danske Beredskabers generalforsamling 2021 veloverstået. Ud over de gængse punkter på dagsordenen skulle der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen stillede op og blev genvalgt. Ligeledes blev beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard genvalgt som suppleant. Læs formandens beretning nedenfor. Danske Beredskaber Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Interessemedlemmer

Danske Beredskaber,

H. C. Andersens Boulevard 23, 3.

DK-1553 København V.

Tlf. 3137 8805

-

Email her

-

Om Cookies