Årsmøde gik i kødet på vedligeholdelsesuddannelsen

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Vedligeholdelsesuddannelsen er kommet i fokus hos de danske beredskaber. Om det er på det manuelle niveau eller på mellemleder- og indsatslederniveau, så diskuteres det lige nu, om vedligeholdelsesuddannelsen fremadrettet er skruet rigtigt sammen. Beredskabsstyrelsen, som i mange år har haft ansvaret for at udstikke rammerne for uddannelsen, barsler med en helt ny plan,

Læs mere

Debat stiller skarpt på beredskabets fremtid

På Danske Beredskabers årsmøde var fire beredskabschefer fra henholdsvis Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Falck og Beredskabsforbundet torsdag formiddag samlet for at diskutere fremtiden for Danmarks beredskab. For med et risikobillede, der konstant er i forandring, kan fremtiden for det danske beredskab syne udfordringsrigt. Anført af journalist fra Danmarks Radio Lars Møller Hansen som moderator, var der derfor lagt op til en

Læs mere

Er indsatslederne beredte til fremtiden?

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Gang på gang bliver de danske beredskaber konfronteret med, at verden er foranderlig og dynamisk som aldrig før. Terror har længe været en del af beredskabernes dagsorden, og det samme gælder klimaforandringerne, hvor en historisk varm og til tider brandfarlig sommer senest har føjet endnu et kapitel til beredskabernes indsatsområder. Meget tyder på,

Læs mere

SOSU-assistenter modtager hædersbevis

Onsdag d. 29. august 2018 modtog tre plejehjemsmedarbejdere fra Svanehøj Plejecenter i Kerteminde Danske Beredskabers Legats Hædersbevis 2018 for deres indsats ved en brand på plejehjemmet den 26. juni 2018. Et hæderslegat, der tildeles personer, som har formået at handle ekstraordinært i en presset situation og været med til at gøre en forskel. Det bliver uddelt på Danske Beredskabers årsmøde,

Læs mere

Robusthed til debat på Årsmødet

Fem borgmestre og formanden for Danske Beredskaber. Det var panelet, da Danske Beredskaber onsdag eftermiddag afholdt Årsmødets beredskabspolitiske topmøde. Kyndig anført af den politiske kommentator og tidligere minister, Hans Engell, blev de fem kommunale toppolitikere og Danske Beredskabers formand Jarl Vagn Hansen, ledt igennem de dagsordener, der præger det kommunale beredskaber i 2018. Debattens helt store tematik var det danske

Læs mere

Beredskaberne sætter fokus på ligestilling og mangfoldighed

Når de kommunale beredskaber skal ud at rekruttere nye frivillige og deltidsbrandfolk, så er det i en stadig mere mangfoldig befolkning. Men alligevel er det ikke mange kvinder eller etniske minoriteter at finde i det danske beredskab. Der var derfor lagt i kakkelovnen til en spændende debat på Danske Beredskabers årsmøde, hvor emnet skulle diskuteres; for hvordan rekrutterer og fastholder

Læs mere

Årsmødet er sparket i gang

I de flotte faciliteter i Odense Congress Center, er Danske Beredskabers årsmøde netop blevet sat i gang. Over 60 udstillere er klar i de to tætpakkede udstillerhaller, hvor der fra morgenstunden strømmede ind med deltagere til det traditionsrige årsmøde fra nær og fjern. Til Årsmødet er der nemlig plads til alle. Garvede og nye brandfolk, administrative medarbejdere i beredskabet og

Læs mere

Besøgsgæster på Årsmødet 2018

Gæster med tilknytning til udstillerne og medlemmerne er igen i år velkomne i Odense Congress Center Igen i år vil det være muligt for gæster, der har en tilknytning til en udstiller eller et primærmedlem af Danske Beredskaber, at besøge Danske Beredskabers årsmøde ganske kvit og frit i nogle timer. Årsmødet, der i år løber af stablen den 29.-30. august,

Læs mere

Trio Locos spiller op til dans

Når Danske Beredskabers festmiddag løber af stablen onsdag aften ved Årsmødet, bliver musikken blandt andet en solid omgang brandmandsrock. Det bliver det midtjyske festband Trio Locos, der skal spille op til Danske Beredskabers årsmøde, når der onsdag aften afholdes den traditionelle festmiddag. Den festlige trio består blandt andet af beredskabsinspektør ved Midtjysk Brand & Redning, Lasse Bang Magnussen, der slår

Læs mere

Interessemedlemmer

Danske Beredskaber,

H. C. Andersens Boulevard 23, 3.

DK-1553 København V.

Tlf. 3137 8805

-

Email her

-

Om Cookies