Fremtidens teknologier indtager årsmøde

 – Det her er kun startskuddet på en rivende udvikling, lyder det fra en af udstillerne på Danske Beredskabers Årsmøde    Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Fjernstyret vandkanon, droner med termiske kameraer og et el-drevent slukningskøretøj. Det skorter ikke på eksempler på teknologiske landvindinger på Danske Beredskabers Årsmøde, hvor perspektiverne i innovative løsninger for beredskaberne i år står

Læs mere

Statsministeren retter dybfølt tak til beredskaberne

Mette Frederiksen (S) stod for festtalen under den store middag til Danske Beredskabers Årsmøde. Hun opfordrede tilhørerne til at tage aktivt del i debatten om, hvordan fremtidens beredskab skal se ud      Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Der blev kigget en ekstra gang blandt de godt 300 deltagere til Danske Beredskabers Årsmøde, da det gik op for

Læs mere

Danske Beredskabers hæderslegat 2021 er onsdag uddelt til 19-årige Henrik Nørr fra København

Danske Beredskabers hæderslegat uddeles årligt til en person, der har udvist usædvanligt mod og handlekraft, og har tilsidesat hensynet til sig selv for at redde andre. Den 19-årige Henrik Nørr fra København er onsdag blevet tildelt Danske Beredskabers hæderslegat 2021 for med usædvanligt mod og handlekraft at have reddet menneskeliv. Henrik var blevet indstillet til hæderen af Hovedstadens Beredskab, på

Læs mere

Så er der dømt Counter-strike for beredskaberne

Fire nordiske indsatshold kaster sig lige nu ud i et hæsblæsende, virtuelt planspil på Danske Beredskabers Årsmøde i Odense. Målet er videndeling og inspiration på tværs af grænser og et kig ind i teknologiens muligheder i træningen af den optimale indsats. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg De skyder ikke med patroner, men med vand. Og målet er ikke

Læs mere

Så er dørene åbnet til Danske Beredskabers Årsmøde 2021

Udstillerne er klar, gæsterne er kommet, og Nordfyns borgmester, Morten Andersen, samt Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, har budt velkommen til Danske Beredskabers Årsmøde 2021. I sin åbningstale pointerede Morten Andersen, at det føltes lidt som første skoledag, hvor der står mange børn og forældre og er spændte på, hvad det er, der venter indenfor, når rejsen begynder mod

Læs mere

Formandens beretning til Danske Beredskabers Årsmøde 2021

Så er Danske Beredskabers generalforsamling 2021 veloverstået. Ud over de gængse punkter på dagsordenen skulle der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen stillede op og blev genvalgt. Ligeledes blev beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard genvalgt som suppleant. Læs formandens beretning nedenfor. Danske Beredskaber Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Husk mulighed for at besøge Årsmødet som gæst til udstiller

Så er der ikke længe til, at det går løs til Danske Beredskabers Årsmøde 2021. I den anledning vil vi gøre opmærksom på, at begge dage må bruges som besøgsdag for gæster, så hvis man er inviteret af en udstiller eller kommer fra et af de kommunale redningsberedskaber, er det gratis at komme ind som gæst. Vi har desuden åbnet

Læs mere

Storbyggerier stiller nye krav til beredskaberne

Skyskraberen Bestseller Tower er på tegnebrættet i Brande, men spørgsmålet er, om danske beredskaber er gearet til den slags storbyggerier. Branden Grenfell Tower i London i 2017 var et eksempel på, hvilke krav der stilles til mandskab og materiel, når der udbryder brand i en høj og svært tilgængelig bygning. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Branden i Grenfell

Læs mere

Brand i elbiler og batteribanker til debat på Årsmødet

På trods af en kraftig stigning i antallet af elbiler og husstandsbatterier i Danmark mangler beredskabet fortsat viden om de indsatstaktiske muligheder i tilfælde af brand. På Danske Beredskabers årsmøde diskuterede batterieksperter og beredskabsfolk, hvordan vi skaber et sikkert miljø for brandfolkene, når de skal slukke brand i elbiler og batteribanker. Af Cecilie Hedegaard Petersen, chp@danskeberedskaber.dk Både på og foran

Læs mere

Fire beredskabschefer debatterede mangfoldighed i beredskabet

Hvis der fremover skal rekrutteres brandmænd fra flere forskellige befolkningsgrupper, så kræver det en helt ny fortælling om beredskaberne. Årsmødet tog debatten om, hvordan beredskaberne rykker ud med større diversitet. Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg Tallene har længe talt deres eget tydelige sprog. 95 procent af de brandfolk, der i dag er engageret i de danske beredskaber, er

Læs mere

Interessemedlemmer

Danske Beredskaber,

H. C. Andersens Boulevard 23, 3.

DK-1553 København V.

Tlf. 3137 8805

-

Email her

-

Om Cookies