Årsmøde 2022: Fokus på FN’s Verdensmål

Den 28. marts afholdt Danske Beredskaber udstillermøde forud for årsmødet, der finder sted den 24. og 25. august 2022. Potentielle og tidligere udstillere var inviteret til en dialog omkring, hvordan vi kan skabe de bedste rammer og forudsætninger for dette års beredskabsmesse.

Netop nu er Danske Beredskaber i gang med at se på, hvordan det er muligt at skabe et mere bæredygtigt beredskab fremadrettet. Netværk Ledelse under Danske Beredskaber har været på strategiseminar og udpeget områder inden for FN’s Verdensmål, som de kommunale redningsberedskaber skal arbejde videre med.

Arbejdet med den grønne omstilling afspejler sig også i årsmødets tema. Her har vi nemlig valgt at sætte fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og FN’s Verdensmål. Hvordan det helt konkret kommer til at udmønte sig, er endnu ikke givet. Men dagens dialog med udstillerne gav en masse inspiration til den fremtidige planlægning.

Vi glæder os allerede til arbejdet!