Robusthed til debat på Årsmødet

Fem borgmestre og formanden for Danske Beredskaber. Det var panelet, da Danske Beredskaber onsdag eftermiddag afholdt Årsmødets beredskabspolitiske topmøde.

Kyndig anført af den politiske kommentator og tidligere minister, Hans Engell, blev de fem kommunale toppolitikere og Danske Beredskabers formand Jarl Vagn Hansen, ledt igennem de dagsordener, der præger det kommunale beredskaber i 2018.

Debattens helt store tematik var det danske beredskabs robusthed; for er det danske beredskab robust nok til de hændelser, der rammer rundtom i de danske kommuner?

En kort spørgerunde blandt panelets seks deltagere gav et kort, men dog også ganske tvetydigt, svar.

For med sommerens høje antal af naturbrande, har det kommunale beredskab bevist, at det er robust nok til at kunne håndtere sådanne hændelser. Men alligevel er der tvivl om, hvorvidt man med den nuværende situation er rustet nok til, at man i beredskabet kan håndtere terrorhændelser og større miljøsituationer.

”Heldigvis har vi endnu ikke oplevet store hændelser, der har ligget lige oveni hinanden, og derfor har vi kunnet kapere de hændelser, der har været. Men vi skal simpelthen ikke have held med i ligningen, når vi snakker Danmarks beredskab”, lød det fra formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

En holdning, Jarl Vagn Hansen bestemt ikke stod alene med, da flere af borgmestrene udtrykte en klar opbakning til de hårdtarbejdende beredskabsmedarbejdere, der knokler i både sol og regn.

”Beredskabet er vores alles forsikring. Derfor er det også vigtigt, at vi kan rumme de hændelser, der nu engang måtte komme”, lød det fra overborgmester i København Frank Jensen, der også er kommissionsformand for Hovedstadens Beredskab

Risikobaseret dimensionering er mere end materiel

Selvom de kommunale beredskaber knapt nok er nævnt i det nye forsvarsforlig, så var emnet også en af de varme kartofler til den store politiske debat. For i forsvarsforliget står det beskrevet, at der skal laves en undersøgelse af, hvorvidt beredskabet egentlig er godt nok rustet.

Men selvom der bliver talt om robusthed, er det svært at finde en præcis definition på, hvad det egentlig vil sige, at beredskabet skal være robust. Derfor benyttede en af deltagerne muligheden for at spørge ind til netop dette.

At kunne håndtere de nødvendige hændelser, lød det fra Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune og kommissionsformand for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning , der blandt andet pegede på lokale løsninger for at sikre robustheden.

”Vi er meget forskellige kommuner og dermed også mange forskellige beredskaber. Måske kræver det også forskellige løsninger fra beredskab til beredskab, når vi ser på den risikobaserede dimensionering”.

Det betyder dog ikke, at beredskabet ikke kan hjælpe på tværs af beredskabsgrænser, lød det samstemmende fra panelet, mens Jarl Vagn Hansen afslutningsvis kom med en bemærkning til netop den risikobaserede dimensionering, der ikke må være ensporet:

”For mig at se, er det væsentligt, at man husker på, at den risikobaserede dimensionering skal være langt mere end blot brandbiler og andet materiel. Det er også sikkerhedsplaner og meget andet”, lød det fra Jarl Vagn Hansen.

Det beredskabspolitiske topmøde markerer afslutningen på Danske Beredskabers årsmødes førstedag, der fortsætter igen torsdag kl. 09:00.