Nye brandsynsregler gør op med tidligere tiders lemfældighed

Flytningen af brandsynsreglerne fra Beredskabsloven til Byggeloven er ikke blevet hverdag endnu hos beredskaberne, men fagligheden har fået et løft

Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg

Der er i sandhed dømt nye tider for brandsyn, efter at de driftsmæssige brandkrav, som tidligere hørte hjemme i Beredskabsloven, den 1. januar 2022 blev flyttet til Byggeloven. Med ét er der nemlig blevet vendt op og ned på planlægning og udførelsen af brandsyn.

Derfor var Danske Beredskabers Årsmøde også en oplagt anledning til at gøre status over den foreløbige implementering af de nye brandsynsregler.

– Der er ingen tvivl om, at tidspresset er blevet større. Såvel forberedelsen som efterbehandlingen er kommet til at fylde betydeligt mere end førend, og derudover bruger jeg i dag ekstra tid på at formidle de nye regler og deres betydning for den driftsansvarlige, som jeg møder i forbindelse med brandsynet, indledte Pia Hamann, beredskabsinspektør i Sønderborg Kommune.

Tung ledelsesopgave

En beskrivelse af brandsynet anno 2022, som Lasse Clemmesen, forebyggelseschef, Midtjysk Brand & Redning, kan tilslutte sig. Og som han påpegede har det gjort det sværere at lave brandsyn.

– Det kræver en ekstrem stor analysekraft at foretage et brandsyn efter de nye regler, og på ledelsesniveau har det været en tung opgave at implementere de nye krav blandt de medarbejdere, som skal foretage brandsynet. Heldigvis er vi blevet godt understøttet gennem eksempelvis de efteruddannelseskurser, som Danske Beredskaber har tilbudt.

Vigtig klarificering

Rasmus Storgaard Pedersen, beredskabsdirektør, Beredskab Øst, der ligeledes repræsenterede det ledelsesmæssige niveau, hilste de nye brandsynsregler velkommen.

– Opgaven med brandsyn er blevet klarificeret på en måde, der gør op med tidligere tiders lemfældighed, sagde han og fortsatte:

– Det er ikke nyt, at man skal vide, hvad en bygning er godkendt til. Det er heller ikke nyt, at alskens dokumenter skal ligge til grund for et brandsyn. Alligevel kan vi konstatere, at hvis vi blot bevæger os tre år tilbage i tiden, var tilgangene til brandsyn vidt forskellige og i mange tilfælde for sjuskede. Jeg håber, at de nye brandsynsregler betyder, at vi alle sammen kommer til at tage opgaven meget mere seriøst.

Pia Hamann indskød i den sammenhæng, at det fra en faglig vinkel var blevet mere tilfredsstillende at foretage brandsyn.

– Kendskabet til de bygninger, man går brandsyn i – for eksempel deres historie og hvorfor de er opført, som de er – er en del af den forberedende praksis i dag, og det gør det langt mere interessant at komme ud og lave brandsyn.

Ny dialog

Problemet er imidlertid, påpegede Pia Hamann, at de personer, hun går brandsyn hos, ikke altid er i besiddelse af det samme materiale om bygningen, som hun er. Derudover er det ikke sikkert, at den person, der er udpeget som driftsansvarlig, er den rette til opgaven.

– For os ligger der en vigtig opgave i at vide, at det er de rigtige, vi går brandsyn med. Hvis vi går på en folkeskole, hvor der skal træffes beslutninger om bygningens indretning, er det ikke nødvendigvis pedellen, men derimod skolelederen, som vi skal gå med. Derfor er det vigtigt, at de driftsansvarlige også er forberedt på opgaven, sagde Pia Hamann.

En af dem, der har titel af driftsansvarlig, var Helle Ravn, bygningskonstruktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Også hun havde noteret sig nye tider på brandsynsområdet.

– Hvor vi før i tiden kunne have en dialog med brandsynet om brandsikkerheden, så bliver der i dag henvist til, hvad den certificerede brandrådgiver siger.

Lidt bøvlet

Dén bemærkning var et stikord til Susan Nissen, kontorchef i Beredskabsstyrelsen, der har været med til at formulere de nye brandsynsregler.

– Det er helt afgørende, at vi får skabt en god og konstruktiv dialog med de certificerede brandrådgivere, så vi er sikre på, at vi forstår hinanden.  I det hele taget skal vi sørge for at få bragt jeres erfaringer i spil, fordi det er med til at sikre indflydelse, sagde Susan Nissen direkte henvendt til beredskabstilhørerne og lovede i samme, at Beredskabsstyrelsen vil understøtte den videre implementering af brandsynsreglerne gennem eksempelvis kurser og opdaterede udgaver af brandsynsvejledningen og brandsynsbekendtgørelsen.

Forebyggelseschefen i Midtjysk Brand & Redning tog ordet:

– Det er lige nu lidt bøvlet, for vejledningen er ikke blevet beskrevet mindre komplekst, end den var før, og for en driftsansvarlig er det ikke en misundelsesværdig opgave at skulle sætte sig ind i det regelkompleks, som knytter sig til brandsyn. Vi møder ofte driftsansvarlige, som intet kender til de nye regler, og der går lang tid med at forklare dem.

En tilhører ville i den sammenhæng vide, om de nye brandsynsregler får indflydelse på den fremtidige rekruttering af medarbejdere, som tager sig af brandsyn.

– De af vores kolleger, som fremover skal lave brandsyn, skal have byggeteknisk viden samt en evne til at kunne læse, forstå og formidler de nye reglementer, sluttede Pia Hamann.